Jobb och pension

Är du intresserad av att veta mer om arbete efter 65, eller är du redan pensionär och undrar hur arbete kan kombineras med pension? Här nedan hittar du information och smarta tips på hur du kan kombinera jobb och pension. Klicka här om du vill se några av de uppdrag vi söker personal för just nu!

De stora fördelarna med att jobba efter 65

En stor fördel med att jobba efter pensionen är att du helt enkelt får behålla mer av din lön. Arbetar du det år du fyller 66 år eller åren därpå har du nämligen rätt till ett förhöjt jobbskatteavdrag. Du får också ett förhöjt grundavdrag på din lön. Det innebär att du endast behöver betala cirka åtta procent i skatt på en lön upp till 196 000 kronor (gäller för 2017, källa pensionsmyndigheten.se).

Arbetar du samtidigt som du tar ut din pension kommer ditt skatteavdrag att göras enligt två olika skattekolumner. Här ser du några exempel på hur skatt påverkas av inkomstslag och ålder. Exemplen är hämtade från Pensionsmyndighetens hemsida 2017. Vid exemplet 30 000 kr* har man räknat på 15 000 kr i lön och 15 000 kr i pension.

Fortsätt jobba och må bättre

Undersökningar visar också att de som fortsätter jobba efter 65-årsdagen upplever ett ökat välmående, både fysiskt och psykiskt. Hälsofördelarna är tydligast i en flexibel arbetsmiljö, där man själv har kontroll över arbetsbelastning och arbetsuppgifter.

Pensionssystemet är till viss del individualiserat, och olika skatteregler kan gälla beroende ort, inkomstnivå och ålder. Därför behöver du själv kontrollera vilka regler som gäller om du till exempel vill veta hur mycket skatt du får betala när du kombinerar jobb och pension. Vår snabbguide är bra första steg för att reda ut vad som gäller när du vill jobba som pensionär.

Håll koll på gränsen för statlig skatt

Håll reda på hur mycket pengar du får in totalt sett, alltså lön + pension. Det kan vara bra att veta att skiktgränsen för statlig skatt för dig som fyllt 65 år är 478 100 kronor per år, eller cirka 39 800 kronor i månaden.

Välj allmän pension för att kombinera med arbete

Om du planerar att jobba deltid eller enstaka timmar och behöver komplettera med att ta ut pension bör du välja att plocka ut den allmänna pensionen i första hand.  Den kan du nämligen ta ut lite som du vill och ändra efter behov. Tar du ut 100 procent när du slutar jobba kan du när som helst ändra till att ta ut till exempel 75 eller bara 10 procent. Om du når skiktgränsen för statlig skatt tjänar du på att dra ner eller pausa den allmänna pensionsutbetalningen. Du kan börja plocka ut allmän pension från 61 års ålder.

Tjänstepensionen kan du inte ändra

Vissa tjänstepensioner måste du själv ansöka om att få ut. Andra betalas ut automatiskt från den månad du fyller 65 år. Vill du skjuta upp din utbetal­ning eller bara ta ut en del av tjänstepen­sionen, måste du i de flesta fall meddela ditt pensionsbolag i god tid före 65-årsda­gen. Tänk noga igenom hur du vill ta ut din tjänstepension, som ett högre belopp under kortare tid eller ett lägre belopp under längre tid. När pensionspengarna väl börjar betalas ut kan du inte ändra dina val. Vill du kombinera jobb och pension kan det därför vara smart att vänta med att plocka ut tjänstepensionen, och kombinera lön med allmän pension.

Garantipension, bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd

Har du rätt till garantipension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd? Dessa bidrag kan komma att påverkas av hur stor din inkomst är. På pensionsmyndigheten.se kan du räkna ut hur t.ex. inkomst, bostadskostnad och civilstånd påverkar rätten till de olika stöden.

Vad är du intresserad av?
Gör en intresseanmälan