"Med lite extra omtanke och försiktighet kan vi fortfarande bemanna många uppdrag"

Nu är det tuffa tider även för många företagare. Vissa tampas med plötsliga arbetstoppar till följd av Coronautbrottet medan andra kämpar med en stor sjukfrånvaro på oviss tid. Men vi finns fortfarande här för er.

Alla yrkeskategorier går i pension vilket betyder att du med stor sannolikhet hittar just den kompetens ni för stunden behöver hos oss. Oavsett om behovet är på heltid, deltid eller timme. På obestämd tid. Precis som vanligt. Hälsa och säkerhet är alltid vår högsta prioritet. Det gäller kunder såväl som veteraner och medarbetare. Med vår livserfarenhet kommer visdom – med lite extra omtanke och försiktighet kan vi fortfarande bemanna de flesta typer av uppdrag både tryggt och säkert.

Kontakta oss så kan vi se vad vi kan göra för just er. Tillsammans kan vi göra skillnad så att Sveriges företagare fortsätter att utvecklas och blomstra.

Våra instruktioner just nu
Vi följer noggrant Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande Coronautbrottet. Våra instruktioner kan därför snabbt ändras efter nya förutsättningar – men just nu gäller följande (dat. 2020-03-20):

  • Våra veteraner har instruerats om att vara extra noga med handhygien.
  • Våra veteraner stannar hemma vid minsta luftvägssymptom.
  • Vi ber dig som är kund att omedelbart kontakta oss om du känner minsta tecken på sjukdom. Detta gäller framförallt för uppdrag som utförs inomhus.
  • Veteraner som är över 70 år har instruerats att begränsa sina sociala kontakter, vilket bland annat innebär att man ska undvika folksamlingar i kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.