Arbetsmiljöpolicy

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Veteranpoolen.

Målsättningen med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör, uppmuntra ledarskap som främjar säkerhet och hälsa.

Hur vi arbetar med våra arbetsmiljömål

Veteranpoolens ledning samordnar och driver det löpande arbetsmiljöarbete. Vi utvärderar löpande våra insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker i samarbete mellan ledning, medarbetare, franchisetagare och veteran. 1 revidering görs årligen i samband med revideringen av Handboken.

Vi skapar en god och säker arbetsmiljö genom medverkan och delaktighet från medarbetarna. Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Varje medarbetare inom Veteranpoolen ska därför ges förutsättningar att:

  • Känna till verksamhetens mål och vision
  • Förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
  • Påverka sin egen arbetssituation
  • Känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
  • Utveckla sin kompetens
  • Ta ansvar för sin egen hälsa