ROT och RUT – så funkar det 2024

ROT och RUT innebär att företag som du anlitar kan dra av 30 respektive 50 procent på priset för arbete med renovering, ombyggnad och tillbyggnad av bostaden (ROT) respektive rengöring, underhåll och tvätt i hushållet (RUT). Du betalar helt enkelt 30 respektive 50 procent mindre för arbetet. Företaget får istället betalt av Skattemyndigheten. På detta sätt kan ett hushåll med två ägare av bostaden spara upp till 150 000 kronor per år. Inte illa!

Men det finns naturligtvis en massa saker att ha koll på, för Skatteverket delar inte ut pengar till hur som helst . I denna artikel får  du lära dig mer om ROT och RUT.

Vad är ROT och RUT – egentligen?

ROT och RUT är egentligen två skatteavdrag som kallas rotavdrag respektive rutavdrag. Dessa avdrag på skatten skiljer sig från hur skatteavdrag normalt fungerar. Du behöver inte vänta till nästa år och skattedeklarationen med att göra avdragen, och du behöver inte vänta till skatteåterbäring för att få dem. Istället får du dem direkt, i form av lägre pris på fakturan från företag som du anlitar.

Det fungerar så här:

 1. Du anlitar ett företag att utföra ett arbete som är kvalificerat för rotavdrag eller rutavdrag.
 2. Efter utfört arbete skickar de en faktura på vilken de har dragit av ett belopp som motsvarar det rot- eller rutavdrag du är berättigad till.
 3. Företaget sköter sen allt pappersarbete med Skatteverket, som betalar ut skatteåterbäringen till dem.

Du får alltså återbäringen i form av ett lägre pris från företaget, som i sin tur får återbäringen från Skatteverket.

Vad räknas som rotarbete?

Du kan få 30 procent avdrag på priset för vissa tjänster som rör renovering, ombyggnad och tillbyggnad av din bostad. Tjänster som ger rätt till avdraget kallas rotarbete. Vad som är rotarbete varierar beroende på hur du bor.

I ett småhus kan du få rotavdrag för följande arbete:

Reparera och underhålla

 • Slipa och byta golv, tak och väggmaterial
 • Sätta kakel och klinker
 • Byta och reparera köksluckor, dörrar, dörrlås, dörrhandtag och fönsterbleck
 • Byta och reparera fasader, hängrännor och takpannor
 • Reparera och underhålla entrétrappor, balkonger och altaner samt tillhörande räcken, förutsatt att de är ihopbyggda med huset
 • Sanera asbest och radon i samband med byggarbete
 • Reparera  skador från skadedjur
 • Montera upp eller ner byggnadsställningar i samband med rotarbete

Bygga om och bygga till

 • Riva väggar och bygga om planlösningen i ett hus samt arbeta med tilläggsisolering
 • Göra förbättringsarbeten, till exempel byta plastmatta till trägolv eller våtrumstapet till kakel
 • Göra tillbyggnad av bostadshus, förråd, garage, carport eller gäststuga
 • Bygga altan och balkong till exempel i trä eller på gjuten platta, förutsatt att de byggs ihop med huset
 • Montera markiser och platsbyggda fasta möbler, exempelvis garderober och bokhyllor
 • Montera och montera ner byggnadsställningar i samband med rotarbete
 • Installera motoriserade mörkläggningsgardiner och liknande, förutsatt att elarbete är en del av installationen
 • Montera fast köks- och badrumsinredning samt installera vitvaror i samband med omfattande byggarbete eller renovering
 • Installera centraldammsugare eller trapphiss
 • Bygga och reparera en inomhuspool

El

 • Dra in el
 • Modernisera el samt byta och montera vägguttag
 • Installera och komplettera elcentraler
 • Installera inbyggda spotlights
 • Installera laddningspunkter för elfordon, till exempel på fasad eller i garage
 • Installera, reparera och byta ut solceller

Glas och plåt

 • Reparera eller byta ut fönster eller  montera bullerglas och isoleringsglas
 • Glasa in balkonger och altaner
 • Reparera, rengöra eller byta ut plåttak, hängrännor och stuprör

Gräv- och markarbete

 • Göra markarbeten för avlopp, till exempel infiltrationsanläggningar eller infiltrationsbäddar
 • Göra markarbeten för ledningar av elektronisk kommunikation, till exempel bredband och fiber
 • Göra sprängarbete som krävs för att bygga en utbyggnad samt återställa mark till ursprungligt skick efter att gräv- eller markarbete har utförts (inom sex månader)
 • Som kranskötare eller grävmaskinist utföra arbete som är godkänt för rotavdrag på tomten, oavsett om maskinen står på eller i anslutning till den
 • Göra markarbeten för att dra in el-, vatten- och avloppsledningar samt avloppsbrunnar, till exempel trekammarbrunnar

Murning och sotning

 • Mura och reparera skorstenar, murstockar, öppna spisar och kakelugnar
 • Göra annan sotning än den obligatoriska kommunala
 • Mura och reparera fasader och entrétrappor

Målning och tapetsering

 • Måla golv, tak, väggar, fönster och element
 • Måla eller lacka dörrar och köksluckor
 • Måla fasader
 • Tapetsera

Rengöring

 • Byggstäda material och andra grovsopor efter ett utfört rotarbete
 • Rengöra altandäck, fasader, tak, takpannor och hängrännor
 • Rengöra ventilation och imkanaler och städa efteråt
 • Rengöra avlopp och oljetank och städa efteråt

VVS

 • Dra in och reparera el-, vatten- och avloppsledningar samt  anlägga avlopp, till exempel trekammarbrunnar och infiltrationsbäddar
 • Installera och reparera vattenmätarkonsol, vattenfelsbrytare, element, termostat, blandare, kranar, toalett, dusch, badkar, handfat samt kakel- och klinkersättningar
 • Byta ut flottör, packningar, silar eller andra delar av toaletter eller handfat
 • Installera och rengöra avlopp, ventilation och imkanaler samt för att städa efteråt
 • Installera och reparera braskaminer
 • Felsöka maskiner och inventarier där vi godkänner rotavdrag för reparation, till exempel värmepump eller värmepanna
 • Installera, reparera och byta ut värmepannor, värmepumpar och solvärmesystem

I en bostadsrätt kan du få rotavdrag för följande arbete:

Reparera och underhålla

 • Slipa och byta golv, tak och väggmaterial
 • Sätta kakel och klinker
 • Byta och reparera köksluckor och innerdörrar samt lås och handtag på innerdörrar
 • Arbeta på insidan av en ytterdörr
 • Byta och reparera innerfönster och fönsterfoder
 • Sanera asbest och radon i samband med byggarbete
 • Reparera bostaden på grund av skador från skadedjur

Bygga om och bygga till

 • Bygga om eller bygga till en bostadsrätt
 • Göra förbättringsarbeten, till exempel byta plastmatta till trägolv eller våtrumstapet till kakel
 • Montera fast köks- och badrumsinredning samt installera vitvaror i samband med byggarbetet
 • Montera platsbyggda fasta möbler, exempelvis garderober och bokhyllor
 • Riva innerväggar och bygga om lägenhetens planlösning
 • Installera trapphiss

El

 • Installera och komplettera elcentraler
 • Dra elledningar från elcentral vidare ut i bostaden, oavsett om ledningarna går i eller utanpå väggen
 • Modernisera el genom att till exempel byta och montera vägguttag eller installera inbyggda spotlights

Glas och plåt

 • Arbeta på insidan av befintliga fönster, exempelvis byta glaset i den inre fönsterbågen eller montera tätningslist

Gräv- och markarbete

 • Göra gräv-, mark- och sprängarbete som krävs för att husgrunden ska kunna byggas ut
 • Gräva ner ledningar för värme, vatten, avlopp och elektricitet på tomten, om det sker i samband med en tillbyggnad

Murning och sotning

 • Mura och reparera öppen spis och kakelugn

Målning och tapetsering

 • Måla golv, tak, väggar och element
 • Måla eller lacka dörrar och köksluckor
 • Tapetsera
 • Måla innerdörrar och insidan av ytterdörrar och fönster

Rengöring

 • Byggstäda material och andra grovsopor efter ett utfört rotarbete

VVS

 • Installera och reparera braskaminer, värmepannor och värmepumpar, dock enbart för den del av arbetet som sker inuti bostaden
 • Installera och reparera vattenmätarkonsol, vattenfelsbrytare, element, termostat, blandare, kranar, toaletter, duschar, badkar, handfat samt kakel- och klinkersättningar
 • Dra vatten- och avloppsledningar, oavsett om ledningarna går i eller utanpå väggen, så länge de tjänar den aktuella bostaden och arbete utförs innanför bostadens tak, väggar och golv
 • Byta golvbrunn
 • Byta ut flottörer, packningar, silar eller andra delar av en toalett eller ett handfat
 • Utföra arbeten på delar av ventilationskanal och rökkanal som finns innanför bostadens tak, väggar och golv
 • Felsöka maskiner och inventarier, till exempel värmepump eller värmepanna.

Skatteverket listar arbeten som är godkända och inte godkända för rotavdrag. Där anges också särskilda villkor som måste uppfyllas utöver de allmänna villkoren för rotavdrag.

Vad räknas som rutarbete?

Du kan få 50 procent avdrag på priset för vissa tjänster som rör rengöring, underhåll och tvätt i den bostad som du bor i (eller som dina föräldrar bor i). Tjänster som ger rätt till avdraget kallas rutarbete. Vad som är rutarbete kan variera beroende på hur du bor. Du kan få rutavdrag för följande arbeten:

Barn

 • Passa barn
 • Hjälpa till med läxor och annat skolarbete
 • Laga enklare mat i samband med barnpassningen

It-tjänster

 • Reparera, installera och underhålla fiber inne i bostaden
 • Reparera, installera och underhålla datorer, läsplattor, spelkonsoler, tv-apparater och smarta telefoner
 • Reparera, installera och underhålla skrivare, skannrar, högtalare och avläsare
 • Reparera, installera och underhålla mediaspelare, digitalboxar, bluray-spelare, Apple-tv och liknande
 • Reparera, installera och underhålla paraboler och tv-antenner som kan ta emot datatrafik samt modem, routrar och wifi-utrustning
 • Reparera, installera och underhålla bredband och nätverk samt kablar och uttag i anslutning till dem

Flytta och packa

 • Flytta hela eller enstaka delar av bohag mellan bostäder
 • Flytta bohag mellan hyreslägenheter eller bostadsrätter i samma byggnad
 • Flytta bohag och lösöre till och från magasin eller andra förvaringsställen
 • Flytta bohag i samband med homestyling inför försäljning av bostaden
 • Packa lasta, lossa, packa upp eller liknande förberedelser för transport i samband med flytten
 • Betala för personal som transporterar bohaget i samband med flytten
 • Demontera och montera möbler som inte kan flyttas hela, samt sätta upp eller ta ned tavlor, gardiner och armaturer i direkt samband med flytten
 • Flytta tunga saker som ingår i bohaget, till exempel piano

Transport till försäljning för återanvändning

 • Transportera bohag och lösöre till försäljning och återanvändning, exempelvis auktioner, loppmarknader och andrahandsbutiker
 • Packa, bära och lasta saker vid bostaden, transportera det och bära in det hos mottagaren

Möblering

 • Förflytta, montera och demontera möbler och lösöre
 • Sätta upp och ta ner gardiner samt montera gardinstänger och rullgardiner
 • Plocka fram och ställa undan trädgårdsmöbler, studsmattor, flyttbara paviljonger, uppblåsbara pooler och liknande
 • Flytta träningsredskap och hobbyredskap

Ta hand om en person och ge omsorg

 • Hjälpa en person med hygienen samt att klä på och av sig
 • Följa med en person på promenader och enklare ärenden, till exempel till vårdcentral, bank eller butik
 • Hjälpa till med att betala räkningar, laga enklare mat, mata och läsa högt

Reparera vitvaror

 • Reparera tvättmaskin, torktumlare, torkskåp och mangel
 • Reparera diskmaskin, kyl, vinkyl och frys
 • Reparera spis, spishäll, köksfläkt, spiskåpa, ugn och mikrovågsugn
 • Reparera tillbehör som är inbyggda i vitvaran, till exempel ismaskin eller vattenmaskin
 • Utföra underhåll, till exempel byte av kompressorer eller andra reservdelar
 • Felsöka, oavsett om det medför en reparation eller inte

Skotta snö

 • Skotta snö på uppfarter, hus- och garagetak samt gårdsplaner
 • Ta bort istappar
 • Röja snö, sanda och salta trottoarer om kommunen kräver att fastighetsägaren håller trottoaren is- och snöfri

Städa

 • Utföra enklare städning, till exempel dammsuga, dammtorka, diska eller putsa fönster
 • Städa skåp, lådor, kyl och frys
 • Sopa och torka av altaner
 • Städa hos någon som ska flytta in eller ut ur en bostad
 • Flytta möbler om det krävs för att kunna städa
 • Torka av spisfläkt och filter i samband med städning

Tvätta, laga och sy

 • Tvätta, stryka och laga kläder, sängkläder, gardiner och avtagbar soffklädsel
 • Lägga upp kläder och gardiner
 • Sätta upp och ta ned gardiner
 • Putsa skor

Tvätt vid tvättinrättning

 • Tvätta kläder och hemtextilier, till exempel sängkläder, handdukar, gardiner och avtagbara möbelöverdrag, i traditionella tvättmaskiner
 • Torka, stryka, mangla och vika kläder och hemtextilier i samband med tvätt
 • Hämta och lämna tvätt, även vid depåservice
 • Laga kläder och hemtextilier i samband med tvätt
 • Lägga upp kläder och gardiner i samband med tvätt

Trädgårdsarbete – fälla och beskär träd

 • Fälla och beskära träd
 • Samla ihop trädgårdsavfall inför bortforsling
 • Utföra stubbfräsning eller annat arbete för att ta bort stubbar
 • Utföra flistuggning samt kapa och stapla ved från träd som vuxit på tomten
 • Fylla upp med jord och så gräs för att återställa mark efter att träd tagits bort

Trädgårdsarbete – underhålla, klippa och gräva

 • Klippa gräs, häckar, rosor och buskar
 • Kratta löv, vattna och göda gräsmattor och rabatter
 • Rensa ogräs och bekämpa mossa
 • Gräva i trädgårdsland, gräva upp häckar, blommor och buskar
 • Kompostera och samla ihop trädgårdsavfall inför bortforsling
 • Röja sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten
 • Fylla upp med jord och så gräs för att återställa mark efter att buskar tagits bort

Tillsyn

 • Ta hand om post, vattna blommor, vädra, spola kranar och toaletter, kolla lampor
 • Sätta på och stänga av vatten och värme för säsongen
 • Ta hand om vissa typer av skador, exempelvis torka upp vatten efter en läcka eller sätta för en krossad fönsterruta
 • Ta emot varubud och hantverkare
 • Byta glödlampor och säkringar

Skatteverket listar arbeten som är godkända och inte godkända för rutavdrag. Där anges också vilka särskilda villkor som måste uppfyllas utöver de allmänna villkoren för rutavdrag.

Så mycket får du i rotavdrag

Hur mycket du får i rotavdrag bestäms av tre regler:

 • Rotavdaget är 30 procent  av arbetskostnaden. Med arbetskostnad menas kostnaden för den eller de personer som utför rotarbetet. Du får alltså inte rotavdrag för material, frakt eller resekostnad. Du får inte heller rotavdrag för annat arbete än rotarbete.
 • Summan av dina rotavdrag får inte överstiga 50 000 kronor under kalenderåret.
 • Summan av både dina rotavdrag och dina rutavdrag får inte överstiga 75 000 kronor under kalenderåret.

Så mycket får du i rutavdrag

Hur mycket du får i rutavdrag bestäms av liknande två regler:

 • Rutavdaget är 50 procent  av arbetskostnaden. Med arbetskostnad menas kostnaden för den eller de personer som utför rutarbetet. Du får alltså inte rutavdrag för material, frakt eller resekostnad. Du får inte heller rutavdrag för annat arbete än rutarbete.
 • Summan av både dina rotavdrag och dina rutavdrag får inte överstiga 75 000 kronor under kalenderåret.

Räkneexempel på rotavdrag

Låt oss säga att du har anlitat Veteranpoolen för att bygga en altan till din villa. (Bra val!) Den totala kostnaden uppgår till 69 000 kronor, varav 50 000 kronor är arbetskostnad och 19 000 kronor är materialkostnad.

Du har rätt att dra av för 30 procent  av arbetskostnaden, eftersom det är ett ROT-arbete. Men du kan inte dra av för materialkostnaden. Så du gör en beräkning:

50 000 kronor (arbetskostnad) × 30 procent (ROT-avdrag) = 15 000 kronor

Detta innebär att du kommer att betala 15 000 kronor mindre för arbetet tack vare ROT-avdraget. Så det totala beloppet du betalar till Veteranpoolen blir:

69 000 kronor (total kostnad) – 15 000 kronor (ROT-avdrag) = 54 000 kronor

Räkneexempel på RUT-avdrag

Med den nya altanen på plats vill du njuta av den istället för att göra massa trädgårdsarbete. Du anlitar därför Veteranpoolen för att klippa din gräsmatta under sommaren. Den totala kostnaden för denna tjänst uppgår till 10 000 kronor.

Eftersom gräsklippning räknas som en hushållsnära tjänst, kan du dra av 50 procent av kostnaden genom RUT-avdraget. Så du gör en beräkning:

10 000 kronor (total kostnad) × 50 procent (RUT-avdrag) = 5 000 kronor

Detta innebär att du kommer att betala 5 000 kronor mindre för tjänsten tack vare RUT-avdraget. Så, det totala beloppet du betalar till Veteranpoolen blir:

10 000 kronor (total kostnad) – 5 000 kronor (RUT-avdrag) = 5 000 kronor.

Dubbla rot- och rutavdrag

Varje ägare av en bostad kan göra rot- och rutavdrag. Det innebär att om ni är två ägare av bostaden, kan båda två göra rot- och rutavdrag upp till maxbeloppen.

Tänk dig att du och din make/maka/sambo har anlitat Veteranpoolen för en rejäl om- och tillbyggnad av er bostad. Arbetskostnaden är 330 000 kronor. Då ber ni oss att splitta fakturan på er två: Ni får varsin faktura på 165 000 kronor. Båda kan nu göra rotavdrag med 30 procent:

165 000 kronor (arbetskostnad) × 30 procent (ROT-avdrag) = 49 500 kronor

Det innebär att var och en av er kommer att betala 49 500 kronor mindre för arbetet tack vare ROT-avdraget. Så, det totala beloppet var och en av er betalar till Veteranpoolen blir:

165 000 kronor (total kostnad) – 49 500 kronor (ROT-avdrag) = 115 500 kronor

Tillsammans har ni fått avdrag med 99 000 kronor. Inte illa!

Samma sak gäller om syskon eller kusiner äger en fastighet som har gått i arv. Då kan alla göra rotavdrag för arbete som man är med och betalar. Är man sju delägare kan man på det sättet sjudubbla avdraget.

Inget extra rutavdrag för dig som fyllt 65 år

Fram till 2019 hade pensionärer ett förhöjt rutavdrag. Tanken var att underlätta för pensionärer att bo kvar hemma trots försämrad rörlighet och sjukdomar.

Detta togs bort 2019 i samband med att rutavdraget fördubblades. Idag har alla rätt till samma rutavdrag oavsett ålder. (Källa: Riksdagen.)

Vi nämner detta eftersom det på webben finns många felaktiga påståenden om motsatsen. Det beror främst på webbsidor som inte har uppdaterats med de nya reglerna.

Grönt ROT-avdrag

Utöver rot- och rutavdrag finns grönt rotavdrag. Det heter egentligen skattereduktion för grön teknik och är fristående från ROT och RUT. Men det fungerar på samma sätt: Du får avdrag redan på fakturan.

Du får skattereduktion på kostnaden för att installera

 • nätanslutet solcellssystem – 20 procent
 • system för lagring av egenproducerad elenergi – 50 procent
 • laddningspunkt till elfordon – 50 procent

En viktig skillnad mot rut- och rotavdragen är att du får avdrag även för materialkostnaded. Du får alltså avdrag för både för arbete och material.

Skattereduktionen ersätter det statliga bidrag som privatpersoner förut kunde söka i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon.

Läs mer på Skatteverkets webbplats.

Villkor för rot- och rutavdrag

För att företaget du anlitar ska kunna göra rot- eller rutavdrag måste ett antal saker vara uppfyllda:

 1. Arbetet ska vara godkänt för rot- eller rutavdrag.
 2. Din bostad måste vara godkänd för rotavdrag
 3. Rutarbete ska utföras i din eller dina föräldrars bostad
 4. Du ska ha rätt till rot- eller rutavdrag.
 5. Du ska ha utrymme kvar för att göra rot- eller rutavdrag.

Vi ska titta lite närmare på vad dessa villkor innebär. De exakta detaljerna om rotavdrag och rutavdrag hittar du på Skatteverkets webbplats.

Är arbetet godkänt för rot- eller rutavdrag?

Om du har läst så här långt vet du vad som gäller: Du får rotavdrag endast för rotarbete och rutavdrag endast för rutarbete, och du får endast dra av arbetskostnaden, inte materialkostnaden.

Är bostaden godkänd för rotavdrag? Utförs rutarbetet i ditt hem?

För att få rot- eller rutavdrag måste du äga bostaden där arbetet utförs.

Som bostad räknas villa, kedjehus, radhus, parhus och andra småhus, bostadsrätt och ägarlägenhet. Självklart ska bostaden vara inredd och utrustad för boende.

För småhus räknas också garage, förråd och liknande till bostaden och även tillhörande trädgård.

För bostadsrätter och ägarlägenheter räknas gemensamma ytor inte till bostaden.

Du behöver också bo i bostaden. Men det räcker med att du bor där ibland. Du kan alltså få rotavdrag för ditt fritidshus.

Naturligtvis får du bo ihop med din make/maka/sambo och hemmavarande barn. Dina föräldrar får också bo i bostaden. Men om någon annan bor i bostaden får du inte rotavdrag för den del av bostaden som den personen nyttjar.

Bostaden behöver inte finnas i Sverige. Det räcker med att den finns inom EU eller i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

För småhus gäller femårsregeln: Du får inte rotavdrag för ombyggnad eller tillbyggnad under småhusets nybyggnadsåret och de fem första åren därefter. Det gäller även andra byggnader på samma tomt.

Har du rätt till rot- eller rutavdrag?

För att få rot- eller rutavdrag måste du vara minst 18 år vid årets slut.

Du måste också ha minst 90 procent av din förvärvsinkomsterna från Sverige och betala skatt i Sverige.

Och naturligtvis: Det är du som betalar för arbetet..

Har du utrymme kvar för rot- eller rutavdrag?

Om du redan gjort rotavdrag eller rutavdrag i år och vill göra fler avdrag måste du förstås kolla att du inte redan fått ut maxbeloppet. Det kan du tar reda på med skatteverkets e-tjänst: Mina skattereduktioner för rot, rut och grön teknik.

Tänk på att om ni är flera som äger bostaden kan ni göra varsitt avdrag.

Rot- och rutavdrag för jobb i föräldrars bostad

Som vi såg ovan måste du bo i bostaden som du vill göra avdrag för. Men det finns ett undantag. Du kan få rot- och rutavdrag för arbete för bostaden som dina föräldrar bor i. De behöver inte bo där permanent. Det räcker med att de bor där ibland, till exempel en sommarstuga.

Ett krav för att få rot- eller rutavdrag för arbete i dina föräldrars bostad är att du betalar för arbetet. Dessutom ska du vara delägare i bostaden.

Historien bakom ROT och RUT

Bästa sättet att avrunda snacket om ROT och RUT är väl att berätta lite om dess historia.

Idén till rot- och rutavdraget kom från politiker som ville skapa fler jobb, motverka svartarbete och främja jämställdheten. Tanken bakom rot- och rutavdraget är att göra det enklare och mer ekonomiskt attraktivt för hushåll att anlita legitima företag, istället för att betala svart.

Det var alliansregeringen som införde ROT- och RUT-avdraget 2008, som ett sätt att stimulera byggbranschen och skapa jobb. RUT-avdraget följde snart efter, för att avlasta dubbelarbetande kvinnor och skapa jobb inom tjänstesektorn, speciellt för lågutbildade kvinnor.

Införandet av dessa avdrag skedde inte utan debatt, och det fanns olika åsikter om fördelarna och nackdelarna. Trots en inledande osäkerhet och motstånd från vissa håll, har avdragen visat sig vara populära bland allmänheten och de har förblivit en del av den svenska skattelagstiftningen sedan dess.

Liten hemlighet

Nu vet du det mesta som finns att veta om ROT och RUT. Då kan vi avslöja en liten hemlighet: Nästan alla Veteranpooolens tjänster ger rätt till antingen rotavdrag eller rutavdrag. Du kan få 30 respektive 50 procent avdrag på nästa faktura. Inte illa! Kolla in våra tjänster och se om det är något vi kan hjälpa dig med.

Välkommen

Börja med att fylla i postnumret där du vill ha hjälp

Klicka sedan på "Gå vidare"

Kontrollera postnumret du angav. Måste bestå av 5 siffror.

Tyvärr. Vi hittade inte det postnummer du angav. Men inga problem! Klicka här för att se ditt närmaste kontor.