Skattereduktion

Skatteverket använder husarbete som ett sammanfattande begrepp för rot- och rutarbeten. Våra priser är bruttopriser, det vill säga priset före skattereduktionen. Köper du en tjänst av oss som är berättigad till avdrag kan du få skattereduktion på arbetskostnaden medan material och resekostnader i samband med arbetet inte ger rätt till avdrag.

Vilka tjänster är avdragsgilla?

Rotavdrag

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i. Du får däremot inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är befriat från fastighetsavgift, det vill säga de fem första åren.

Rutavdrag

Det arbete som du söker rutavdrag för, ska tillhöra hushållsarbetets kärnområde och utföras i en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad eller som dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad. Hushållsarbete som enklare rengöring, underhåll och tvätt ger rätt till rutavdrag. Även barnpassning, omsorgstjänster och enklare trädgårdsarbete kan ge rätt till rutavdrag. Du kan även få rut-avdrag för IT-tjänster i hemmet och trädbeskärning.

Hur mycket avdrag får jag göra?

Riksdagen har beslutat att rutavdraget från den 1 juli 2019 höjs för personer mellan 18 och 64 år, från 25 000 kronor per år till 50 000 kronor per år. Du får göra rut-avdrag på 50% av arbetskostnaden av det arbete som utförs.

För dig som inte fyllt 65 år vid årets början gäller följande:

  • Du kan få rutavdrag med högst 25 000 kronor fram till den 30 juni 2019
  • Du kan få ytterligare 25 000 kronor i rutavdrag efter den 1 juli 2019, men högst 50 000 kronor för hela 2019

Du som är över 65 år har precis som tidigare rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag.

  • För rot-arbeten gäller fortfarande 30% skattereduktion, till ett maxbelopp om 50 000 kr per person och år.

Läs mer om skattereduktionen på Skatteverkets hemsida.

Direktavdrag

Direktavdrag för hushållsnära tjänster innebär att du bara betalar den reducerade delen av arbetskostnaden vid själva köptillfället. När du köper en avdragsgill tjänst av oss ansöker vi om ditt preliminära rot- och rutavdrag och begär utbetalning från Skatteverket. Smidigt och enkelt för dig som kund. Vid eventuellt avslag från Skatteverket är det du som privatperson som är betalningsansvarig.

Ditt ansvar som köpare

Vi ansöker om preliminär skattereduktion åt dig, och uppgifterna förtrycks sedan i din deklaration. Genom att godkänna uppgifterna i din deklaration intygar du att alla villkor för rot- eller rutavdrag är uppfyllda. Som köpare har du det fulla ansvaret för att alla villkor för skattereduktion är uppfyllda. Ofta handlar det om omständigheter som vi som leverantör inte känner till.

Läs mer om skattereduktionen på Skatteverkets hemsida.

Vad är du intresserad av?
Gör en intresseanmälan