Våra priser

Veteranpoolen har inga startavgifter eller bindningstider.

Vill du veta vad priset blir för dig?

Priset per timme varierar beroende på vilken tjänst du vill ha utförd, samt om tjänsten är berättigad skattereduktion eller inte. Vill du snabbt och enkelt få ett pris på det du är intresserad av, gör så här:

PRISEXEMPEL:

En kund vill ha hjälp i hemmet med t.ex. hemstäd eller fönsterputs. Eftersom tjänsterna är berättigade skattereduktion drar vi av 50 % på arbetskostnaden. Kostnaden ligger då generellt i spannet 230-300 kronor per arbetad timme* efter RUT-avdraget.

Beroende på var uppdraget utförs kan milersättning tillkomma, vi tar ut en milersättning om 35 kronor/mil. Vi tar även ut en slutgiltig serviceavgift på 25 kronor.

*Obs – våra lokala prissättningar kan variera beroende på typ av tjänst och ort. Kontakta ditt lokala kontor för att få korrekt prisuppgift.

Vi hanterar skattereduktion enligt fakturamodellen.

Betalningssätt

Betalning sker mot faktura 15 dagar netto. För arbeten som medger skattereduktion där överenskommelse om reducering enligt fakturamodellen gjorts betalar man 50 % av arbetskostnaden för rut-arbeten och 70 % för rot-arbeten och vi kräver Skatteverket på motsvarade belopp. Läs mer om skattereduktionen här. Vi utför rutinmässigt kreditupplysning innan uppdraget påbörjas.

E-faktura finns för dig som föredrar att få en elektronisk faktura istället för en pappersfaktura hemskickad. Det är både smidigt och sparar vår miljö. E-faktura beställer du själv via din internetbank. Beroende på bank kan det se lite olika ut men tjänsten hittar du oftast under e-tjänster/anmäl elektronisk faktura där Veteranpoolen AB kommer upp i listan som ett av de företag som tillhandahåller e-faktura.

Autogiro är också möjligt för dig som t ex har löpande städning av oss. Kontakta ditt lokala kontor och beställ en autogiro-blankett. När du fyllt i blanketten skickar du den tillbaka till oss – sedan sköter vi resten.

Garanti

På Veteranpoolen strävar vi alltid efter att göra ett bra jobb och göra våra kunder nöjda. Skulle du av någon anledning inte vara nöjd med ett uppdrag vi utfört ber vi dig att omgående meddela ditt lokalkontor så att vi får en chans att förstå var vi har brustit, korrigera fel och åtgärda eventuella brister.

Ångerfrist, distansavtalslag & material

Tiden du har på dig att ångra ett köp kallas för ångerfrist. Om du köper en tjänst räknas ångerfristen från dagen efter du ingick avtalet. Du kan givetvis ångra dig även innan ångerfristen har börjat genom att kontakta säljaren och meddela detta.

När konsument samtyckt till att tjänsten påbörjas och den har slutförts gäller ej längre ångerfristen. Om du som konsument väljer att ångra efter att tjänsten påbörjats men ej slutförts så betalar du endast för det arbete som redan är utfört.

I de fall Veteranpoolen köper in och ombesörjer leverans av t.ex. byggmaterial förbehåller vi oss äganderätten till detta material fram tills dess att full betalning har erlagts.

Tiden du har på dig att ångra ett köp kallas för ångerfrist. Om du köper en tjänst räknas ångerfristen från dagen efter du ingick avtalet.

Du kan givetvis ångra dig även innan ångerfristen har börjat genom att kontakta säljaren och meddela detta.

När konsument samtyckt till att tjänsten påbörjas och den har slutförts gäller ej längre ångerfristen. Om konsument väljer att ångra efter att tjänst påbörjats men ej slutförts så betalar konsument för det arbete som är utfört.

Om olyckan är framme

Alla våra uppdrag är försäkrade om olyckan skulle vara framme. Vår personal är också försäkrade under uppdrag samt under resa till och från uppdrag. Veteranpoolens försäkring är tecknad genom Fora och täcker utlägg i samband med skador.

Läs mer om alla våra rut- och rot-tjänster här!

Vad är du intresserad av?
Gör en intresseanmälan