Jämställdhetspolicy

Veteranpoolen arbetar aktivt för att alla skall få samma möjlighet och villkor på sina arbetsplatser. Vår grundsyn är att kvinnors och mäns olika kunskaper, erfarenheter och värderingar berikar och utvecklar våra verksamheter. Genom att skapa en jämställd arbetsmiljö ökar vi våra möjligheter att skapa ett bättre samhälle. Vi verkar för en jämställd arbetsplats som tar till vara på våra veteraners och medarbetares kompetens och engagemang.

Veteranpoolens plan för jämställdhet bygger på följande principer:

  • Skapa jämställdhet genom att påverka attityder och värderingar.
  • Löner och förmåner ska vara lika för kvinnor och män i lika eller likvärdiga arbeten.
  • Lika möjlighet till önskad sysselsättningsgrad.
  • Jämnare könsfördelning inom alla yrkeskategorier och roller.
  • Underlätta för förvärvsarbete med föräldraskap och familj.
  • Jämnare könsfördelning i ledande befattningar.