Vad innebär ångerfristen?

Tiden du har på dig att ångra ett köp kallas för ångerfrist. Om du köper en tjänst räknas ångerfristen från dagen efter du ingick avtalet.

Du kan givetvis ångra dig även innan ångerfristen har börjat genom att kontakta säljaren och meddela detta.

När konsument samtyckt till att tjänsten påbörjas och den har slutförts gäller ej längre ångerfristen. Om konsument väljer att ångra efter att tjänst påbörjats men ej slutförts så betalar konsument för det arbete som är utfört.

Läs mer om Annan tjänst