Behöver jag vara hemma när ni utför arbetet?

Nej, du måste inte vara hemma när vi utför arbetet. Men det är en fördel om du är tillgänglig på telefon om det skulle dyka upp några frågor under arbetets gång, så att inte arbetet behöver avbrytas i väntan på återkoppling.

Läs mer om Barnvakt