Får man lön, och hur mycket?

När du tar ett uppdrag genom Veteranpoolen får du en timlön som bestäms utifrån uppdragets art samt vilken kompetens som krävs. Vid bemanningsuppdrag utgår man från avtalsenlig lön. Veteranpoolen är ett auktoriserat bemanningsföretag och medlem i Almega, vilket innebär att vi följer bemanningsbranschens regler.

Lönen betalas ut månadsvis i efterskott från huvudkontoret i Kungsbacka. Det innebär att om du arbetar månad 1 får du lönen utbetald månad 2. Du får ett lönebesked några dagar innan utbetalning som visar vilka uppdrag som lönen avser. Löneutbetalningar sker i slutet på månaden.

Hos oss har du lönegaranti. Det innebär att du får din lön även om den kund du utfört ett uppdrag hos av någon anledning inte betalar sin faktura i tid.

Läs mer om Veteran