Finns det en minimigräns på antal timmar, för att bemanna vårt företag med en veteran?

Våra veteraner hyrs på heltid, deltid eller timmar. Generellt gäller en minimidebitering om 2 timmar per uppdrag.

Läs mer om BEMANNING