Finns det en minimigräns på antal timmar, för att bemanna vårt företag med en veteran?

Nej. Våra veteraner hyrs på heltid, deltid eller timmar.

Läs mer om BEMANNING