Hur fungerar det om en sk god man beställer åt kund?

Om en god man beställer tjänster hos Veteranpoolen är det viktigt att brukaren står som kund. Om faktura eller annan korrespondens ska skickas till den gode mannen så ska brukarens namn stå som mottagare och den gode mannen som C/O-adress.

Läs mer om Hemservice