Hur snabbt kan vi få en veteran till vårt företag?

Det beror på vilken kompetens ni söker och tillgången av just den kompetensen i vår veteranpool. Eftersom vi har över 7 500 veteraner i poolen så kan vi oftast hjälpa till med kort varsel.

Läs mer om BEMANNING