Kan jag göra ROT-avdrag för snickeriarbeten?

ROT-avdraget dig 30% skattereduktion på arbetskostnaden när du som privatperson renoverar eller bygger om hemma. De flesta, men inte alla, snickeriarbeten i bostaden ger möjlighet till ROT-avdrag. På Skatteverkets hemsida finns mer information. Rådfråga gärna oss om du är osäker på om den typ av arbete du vill göra innefattar ROT-avdrag, men tänk på att som köpare har man alltid det fulla ansvaret för att villkoren för skattereduktion är uppfyllda, då det finns omständigheter som tjänsteleverantör inte kan känna till.

Läs mer om Snickare