Utöver timpriset, tillkommer några andra avgifter?

Hos Veteranpoolen betalar du bara för de timmar du behöver. Vi har inga startavgifter eller bindningstider.

Det som kan tillkomma är:

  • Kostnad för förbrukningsmaterial
  • Hyra av verktyg (exempelvis gräsklippare eller motorsåg, om du beställt hjälp i trädgården)
  • Bilersättning mellan veteranens hem och uppdragsadressen.

 

Vi tar även ut en serviceavgift på 25 kronor, för administration av rot- och rutavdraget.

Läs mer om Annan tjänst