Utöver timpriset, tillkommer några andra kostnader?

Beroende på uppdragets art kan följande kostnader ibland tillkomma:

  • Kostnad för förbrukningsmaterial
  • Hyra av verktyg (exempelvis gräsklippare eller motorsåg, om du beställt hjälp i trädgården)
  • Milersättning mellan veteranens hem och uppdragsadressen

 

Vi tar även ut en serviceavgift på 25 kronor, för bland annat administration av rot- och rutavdraget.

Läs mer om Annan tjänst