Vad kan pensionärer få i rut- och rotavdrag?

Vad gäller rot- och rutavdrag finns inte längre någon skillnad för vad en pensionär kan få, jämfört med en yngre person. Rotavdraget och rutavdraget räknas ihop och är högst 75 000 kronor per person och år. Av den summan får högst 50 000 kronor vara rotavdrag. För Rotarbeten får man göra ett avdrag om 30 procent av den totala arbetskostnaden, och för Rutavdraget får man göra ett avdrag om 50 procent av arbetskostnaden.

Ha i åtanke att de här siffrorna gäller per person, det finns inget maxbelopp per fastighet.

Läs mer om skattereduktionen på Skatteverkets hemsida.

Läs mer om Annan tjänst