Vad kan pensionärer få i rut- och rotavdrag?

Vad gäller rot- och rutavdrag finns inte längre någon skillnad för vad en pensionär kan få, jämfört med en yngre person. Avdraget får maximalt nå 50 000 kronor per år. För rotarbeten får man göra ett avdrag om 30 procent av den totala arbetskostnaden, och för rutavdraget får man göra ett avdrag om 50 procent av arbetskostnaden.

Ha i åtanke att de här siffrorna gäller per person, det finns inget maxbelopp per fastighet. Med andra ord, bor ni två tillsammans kan ni få upp till 100 000 kronor i rotavdrag per år.

Läs mer om skattereduktionen på Skatteverkets hemsida.

Läs mer om Annan tjänst