Vad kostar målare?

Vad arbetet för målning kostar beror på vad som ska målas, och om du har rätt till ROT-avdrag. Rotavdraget kan ha stor inverkan på hur mycket ett måleriprojekt kostar. Vad gäller hur mycket våra tjänster för målning kostar, hör av dig till ditt närmaste lokalkontor och beskriv vad du behöver hjälp med, så kan vi göra en kostnadsuppskattning.

Läs mer om våra måleritjänster.

Läs mer om Målare