Vad kostar målare?

Vad arbetet för målning kostar beror på arbetstid och om du har rätt till skatteavdrag. Rotavdraget kan ha stor inverkan på hur mycket ett måleriprojekt kostar. Vad gäller hur mycket våra tjänster för målning kostar, hör av dig till ditt närmaste lokalkontor för att beskriva projektet! Ha gärna uppgifter till hands kring hur stort rummet som ska målas är.

Hos oss betalar du inga startavgifter eller framkörningsavgifter, bara för timmarna som arbetet kräver. Hyra av verktyg kan tillkomma samt eventuellt förbrukningsmaterial och milersättning. En serviceavgift på 25 kronor tillkommer, för administration av rotavdrag.

Läs mer om våra måleritjänster.

Läs mer om Målare