Vad kostar snickare?

Kostnaden beror på vad du behöver ha hjälp med. Genom Veteranpoolen betalar du per timme, vi tar inga startavgifter eller framkörningsavgifter. Hyra av verktyg kan tillkomma samt eventuellt förbrukningsmaterial och milersättning. En serviceavgift på 25 kronor tillkommer på fakturan.

Vad en snickare kostar bestäms också av om du kan få ROT-avdrag för arbetet. Hör av dig till ditt närmaste lokalkontor, och berätta lite mer om uppdraget, så kan vi göra en kostnadsuppskattning.

Läs mer om snickare.

Läs mer om Snickare