Vad kostar tapetsering?

Vad arbetet för tapetsering kostar beror på arbetstid och om du har rätt till skatteavdrag. Rotavdraget kan ha stor inverkan på hur mycket en tapetsering kostar. Vad gäller hur mycket våra tjänster för tapetsering kostar, hör av dig till ditt närmaste lokalkontor för att beskriva projektet! Ha gärna uppgifter till hands kring hur stort rummet som ska tapetseras är.

Hos oss betalar du inga startavgifter eller framkörningsavgifter, bara för timmarna som arbetet kräver. Hyra av verktyg kan tillkomma samt eventuellt förbrukningsmaterial och milersättning. En serviceavgift på 25 kronor tillkommer, för administration av rotavdrag. Tapeterna väljer du och köper in själv.

Läs mer om tapetsering.

Läs mer om Tapetsering