Vad kostar trädbeskärning?

Det är omfattningen på arbetet som bestämmer vad din trädbeskärning kostar. Veteranpoolen tar betalt per arbetad timme. Hyra av verktyg kan tillkomma samt eventuellt förbrukningsmaterial och milersättning.

Du kan minimera kostnaden genom att tala om för oss att du önskar rutavdrag för trädbeskärningen. I skrivande stund kan du få avdrag för både beskärning och fällning av träd. Hör av dig till ditt närmaste lokalkontor och be om en uppskattning av hur mycket trädbeskärning skulle kosta för dig! Berätta gärna hur många träd det gäller, var och hur de står samt vilket resultat du är ute efter.

En serviceavgift på 25 kronor tillkommer, för bland annat administration av RUT-avdrag.

Läs mer om trädbeskärning.

Läs mer om Trädbeskärning