Vaktmästeri, BRF och fastighetsskötsel i Karlskrona

Behöver du hjälp med service och underhåll av dina fastigheter?
Då kan du anlita Veteranpoolen i Karlskrona, vi servar hela Blekinge med erfaren och pålitlig fastighetsservice.

Vår pool består av skickliga veteraner som förvärvat mycket erfarenhet under sina långa arbetsliv. En del av dem har en yrkesbakgrund som fastighetsskötare och andra har en gedigen erfarenhet av fastighetsservice på andra sätt. Du kan till exempel anlita oss är när det behövs mer arbetskraft än vanligt, som exempelvis vid renoveringar. Det går också utmärkt att hyra in våra resurser när din ordinarie fastighetsskötare är sjuk eller har semester. Vi sätter en stolthet i att kunna anpassa oss efter dina behov och värderar flexibilitet. Därför kan vi också ofta hoppa in med kort varsel.

Några exempel på tjänster som Veteranpoolen i Karlskrona erbjuder:

  • Klippa gräs
  • Trimma häckar
  • Skotta snö
  •  Byta lampor; både inom- och utomhus
  •  Städa soprum, tvättstuga och trapphus
  •  Rensa rabatter

Så här anlitar du Veteranpoolen i Karlskrona:
Fyll i enkäten för intresseanmälan som du ser här på vår hemsida, eller ring direkt till närmaste lokalkontor. Telefonnumret till oss i Karlskrona är  0455-61 84 10. Vi vill gärna veta lite om uppdraget och era behov. Berätta om storleken på fastigheten och vilka uppgifter som behöver utföras främst, samt om vår veteranfastighetsskötare behöver ha några särskilda färdigheter. Baserat på dina önskemål går vi igenom vår pool och väljer ut den person som vi tycker passar bäst för just ert uppdrag. Veteranpoolen Karlskrona förser hela Blekingen med kompetent personal inom många områden.

Vid en fortlöpande service kommer vi alltid försöka se till att det är samma person som kommer. Det gör att du kan känna en större trygghet med att arbetet alltid utförs lika bra och att lokalkännedomen är god. Om vår veteran däremot skulle bli sjuk ser vi alltid till att sätta in en av våra ersättare som kan börja jobba med kort varsel.

Alla som arbetar med fastighetsservice i vår veteranpool är avtals- eller ålderspensionärer som arbetar för att de vill göra det. De har friheten att själva välja vilka uppdrag de tar sig an. De är efterfrågade av våra kunder då de har den kunskap och skicklighet som bara kan erhållas genom lång erfarenhet. Denna ställer de nu till ditt förfogande.

Läs mer om de tjänster vi erbjuder i Karlskrona
LÄMNA EN INTRESSEANMÄLAN