Fler män än kvinnor arbetar under pensionen – trots att kvinnor har större behov av extrapengarna

Fler män än kvinnor arbetar under pensionen – trots att kvinnor har större behov av extrapengarna

PRESSMEDDELANDE 7 MARS

Kombinera pensionen med att jobba? Ja, tack – om du frågar de svenska pensionärerna. Men Veteranpoolens nya rapport Jobbonärsbarometern 2024 visar att det finns tydliga skillnader mellan kvinnor och män. Det är till exempel färre kvinnor än män som orkar arbeta, och för kvinnorna används den extra inkomsten i högre grad till att behålla sin levnadsstandard – medan männen lägger pengarna på fritidsintressen. Det är några av insikterna i rapporten.

Att gå i pension behöver inte betyda att arbetet läggs på hyllan, tvärtom kan det innebära en nystart på arbetsmarknaden. Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer med sina drygt 11 000 jobbonärer, är ett tydligt bevis på just det.

Men det finns påtagliga skillnader mellan könen när det kommer till arbete under pensionen. Det märks tydligt i Jobbonärsbarometern 2024, som bygger på 1 650 intervjuer med svenska pensionärer i åldrarna 65-70 år.

Inte minst syns skillnaderna i hur mycket man faktiskt jobbar som pensionär. En större andel män än kvinnor kan idag titulera sig jobbonärer – 37 procent respektive 30 procent. Av de pensionärer som inte jobbar är 41 procent av de manliga respondenterna, men bara 29 procent av de kvinnliga, sugna på en återgång till arbetslivet. Kort sagt, fler män jobbar efter pensionen, och kan också i högre grad tänka sig att jobba.

Vad beror skillnaderna på? Här framträder hälsoaspekten tydligt. Av de kvinnor som inte vill fortsätta arbeta svarar så många som en tredjedel att det beror på att de känner sig för utslitna, sjuka eller helt enkelt inte orkar – något som bara drygt var femte man svarar.

Pengafrågan skiljer könen åt

Att träffa människor, hålla igång kropp och knopp och lära sig nya saker – anledningarna till att bli jobbonär är många. Men det som lockar flest pensionärer att ha en fot kvar i arbetslivet är det extra tillskottet i plånboken. Och det är just när det kommer till ekonomin som de största skillnaderna mellan könen finns. Det märks tydligt i svaret på frågan varför man väljer att inte jobba alls, där nästan dubbelt så många män som kvinnor anger att de inte behöver den extra inkomsten.

Skillnaderna syns också i vad män och kvinnor vill lägga jobbonärslönen på. Resande ligger visserligen högst upp på listan för båda könen, men därefter skiljer sig anledningarna åt. Fler män än kvinnor vill nyttja pengarna till att resa, och männen säger sig också lägga extrapengarna på sina hobbys. Kvinnor anger istället att de vill nyttja inkomsten till att behålla sin nuvarande levnadsstandard eller skämma bort sina barnbarn.

Att män och kvinnor har olika behov av en extra inkomst under pensionen, och dessutom använder pengarna på olika sätt, skulle kunna hänga ihop med det så kallade pensionsgapet. För trots att Sverige ofta hamnar på topplistan över världens mest jämställda länder visar statistik från SCB att kvinnor i genomsnitt får cirka 70 procent av männens pension. Skillnaderna i pension mellan könen beror till stor del hur arbetslivet skiljt sig åt – vad man arbetat med, i vilken utsträckning och för vilken lön.

Från administration till trädgårdsskötsel

Insikterna från Jobbonärsbarometern 2024 är värdefulla, inte bara ur en samhällskontext. De ger Veteranpoolen, som är Sveriges största arbetsgivare för pensionärer, viktiga fingervisningar kring hur och varför – och varför inte – de svenska pensionärerna vill jobba.

Mats Claesson är vd för Veteranpoolen AB. Enligt honom finns det uppdrag för alla arbetssugna pensionärer – oavsett vilken typ av arbete som önskas och hur mycket man vill jobba.

– Att kvinnor i större utsträckning känner sig tveksamma till att bli jobbonärer är beklagligt men gör oss också beslutsamma. Veteranpoolen har en stor bredd av uppdrag – från administration på kontor då och då till mer fysiskt krävande jobb, som t.ex. trädgårdsskötsel, ett par dagar i veckan. Den bredden ska vi bli ännu bättre på att visa när vi rekryterar. Vi behöver bli ännu fler jobbonärer, inte minst kvinnliga! säger Mats Claesson.

Vid frågor, kontakta gärna
Carolina Andersson, pressansvarig Veteranpoolen
Tel: 072-145 28 12
E-post: carolina.andersson@veteranpoolen.se 

Urval av insikter från Jobbonärsbarometern:

• Fler män än kvinnor arbetar samtidigt som de tar ut pension, 37 % respektive 30 %.
• 4 av 10 män svarar att de avstår arbete under pensionen för att de inte behöver den extra inkomsten. Något som bara 2 av 10 kvinnor svarar.
• En väsentligt större andel av kvinnorna svara att de helst inte vill arbeta alls, 11 % jämfört med 4 % av männen.
• Bland de kvinnor som inte vill börja arbeta igen svarar en tredjedel att det beror på att de känner sig för sjuka, trötta eller utslitna. Motsvarande andel bland männen är en femtedel.

Vad vill man lägga de extra pengarna på? (Här var fler svar möjliga).

• Både män och kvinnor vill gärna lägga sin jobbonärslön på resor, vilket 46 % respektive 39 % svarar.
• 4 av 10 kvinnor säger att de skulle använda extrapengarna till att bevara sin nuvarande levnadsstandard. 3 av 10 män svarar detsamma.
• En tredjedel av männen, och en fjärdedel av kvinnorna, skulle prioritera att lägga lönen på fritidsintressen.
• Fler kvinnor än män, 29 mot 20 %, vill använda de extra slantarna till att skämma bort barnbarnen.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes under september–oktober 2023 av Norstat på uppdrag av Veteranpoolen. Undersökningen gjordes i Norstats onlinepanel med ett representativt urval av 1 650 respondenter från hela Sverige mellan 65–70 år som har börjat ta ut pension.