Quiz rut och rot

Quiz rut och rot

<head</head

<fält> Vilken färg har zebror?

<fält>Fråga 2:

Vilket språk används för webbutveckling?

<div

funktion
funktion checkQuiz() {
var q1 = document.querySelector(’input[name=”q1″]:checked’).value;
var q2 = document.querySelector(’input[name=”q2″]:checked’).value;
var result = document.getElementById(’quiz-result’);

var correctAnswers = 0;
if (q1 == ’svartvitt’) correctAnswers++;
om (q2 == ’HTML’) correctAnswers++;

result.textContent = ”Du fick ” + correctAnswers + ” av 2 rätt.”;
}

</html
</html