Undersökning -  varannan vill jobba efter 65

Undersökning - varannan vill jobba efter 65

Efter ett helt arbetsliv ligger det nära till hands att tro att de flesta pensionärer längtar efter att vara lediga på heltid. En ny undersökning från Veteranpoolen där 1 587 seniorer har intervjuats visar dock att så inte är fallet. Nästan 50% av personer i åldern 65-70 år kan nämligen tänka sig att jobba under pensionen.

Trots den stora arbetsviljan bland pensionärer, är det endast en av fyra av de tillfrågade (26%) som har gått från ord till handling och faktiskt jobbar extra vid sidan av pensionen. Det innebär alltså att en av fyra pensionärer mellan 65 och 70 år är lediga på heltid – trots att de vill jobba.

–Det känns roligt och hoppfullt att det finns så många jobbsugna pensionärer där ute, för vi skulle behöva bli ännu fler, och vi upplever en stor efterfrågan på att anlita pensionärer, både från privatpersoner och företag, säger Mats Claesson, vd på Veteranpoolen AB.

Flera hälsofördelar med att jobba som pensionär

Förutom det uppenbara, att få ett extra pengatillskott, är det främsta skälet att fortsätta jobba som pensionär att hålla i gång kroppen och röra på sig. En tredjedel av de som anger att de kan tänka sig att jobba anger det som drivkraft. Framför allt män ser en chans till lite röra på sig samtidigt som man gör ett handtag.

Nästan lika många uppger att känna sig behövd som en anledning att fortsätta jobba, och här är det kvinnorna som svarar det i högre utsträckning. Även den sociala aspekten har betydelse. En fjärdedel anger att de vill fortsätta jobba för att komma ut och träffa folk och bredda sitt sociala nätverk.

–Den sociala aspekten av att jobba som pensionär känner vi igen från när vi frågar våra veteraner varför de väljer att arbeta hos oss. Att känna sig behövd är en viktig aspekt för välmående, säger Mats Claesson.

Fritt och flexibelt efterfrågas

I undersökningen från Veteranpoolen svarar nästan åtta av tio av de arbetsvilliga pensionärerna, att de kan tänka sig att jobba upp till halvtid – alltså 1-20 timmar i veckan. Bara en av fyra anger att de känner sig för trötta eller utslitna för att jobba.

De allra flesta anser sig pigga och öppna för att fortsätta vara en del av arbetslivet, men under friare former.

–Den traditionella 40-timmarsveckan står inte högt i kurs hos pensionärerna, utan man vill själv bestämma sina uppdrag och hur mycket man ska jobba, säger Mats Claesson.

Regionala skillnader

En analys av resultatet visar på vissa skillnader mellan män och kvinnor när det gäller inställningen till att jobba efter pensionen. Av männen svarar 51 procent att de kan tänka sig att göra det medan motsvarande siffra för kvinnor är 39 procent. Männen kan också tänka sig att jobba fler timmar än kvinnor.

Tittar man över hela landet är respondenternas inställning till att jobba relativt jämn. Några regionala variationer förekommer dock. I Västsverige verkar man vara mest skeptisk och minst positiv till att jobba. Där svarar bara lite fler än tre av tio (35 %) att man kan tänka sig att jobba samtidigt som två av tio (20%) är osäkra, att jämföra med riket där nästan 50% vill jobba.

När det gäller frågan om varför man kan tänka sig att jobba efter pensionen verkar det vara speciellt viktigt för stockholmare att ”känna sig behövd” medan anledningarna ”hålla i gång kroppen” och ”bredda sitt sociala nätverk” är extra viktigt för boende i Småland, Gotland och Öland.

Bland de som väljer att avstå från att arbeta är det vanligaste skälet att man helt enkelt vill ta det lugnt. Nästan varannan vill vara helt ledig och här är det norrlänningarna som toppar med sex av tio som tycker på det viset.

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes i form av telefonintervjuer med 1 587 personer i åldrarna 65-70 år. Undersökningen gjordes av PFM Research på uppdrag av Veteranpoolen under mars 2022.  Respondenterna har en jämn fördelning mellan kön, ålder och landsdel.

  • 95 % har börjat ta ut pension
  • 45 % kan tänka sig att arbeta efter pensionen (51 % av männen, 39 % av kvinnorna)
  • 26 % av de tillfrågade jobbar idag i någon form
  • 77 % av de som kan tänka sig att jobba vill arbeta upp till 20 timmar per vecka
  • Att ”Hålla i gång kroppen” eller att ”Känna sig behövd” är de vanligaste drivkrafterna (29 % respektive 27 %) efter det självklara att tjäna extrapengar och dryga ut pensionen (36 % respektive 34 %).
Ta reda på mer!
Ta reda på mer!

Få koll på vilka uppdrag vi har där du bor och hur det funkar att jobba med oss – fyll i en enkel intresseanmälan och få svar inom ett par dagar. Helt utan att du låser upp dig. Välkommen!