Trädbeskärning

Vi hjälper dig beskära träd

Trädbeskärning – därför behöver träd klippas

Trädbeskärning är viktigt av flera anledningar. Fruktträd behöver beskäras för att må bra och ge rikliga skördar. Andra träd kan också behöva klippas för att bli vackra eller av säkerhetsskäl.

Men trädbeskärningen bör göras försiktigt och vid rätt tid, så att träden inte blir stressade eller tar skada.

Därför kan det vara bra att ta hjälp av våra veteraner som vet hur man gör för att beskära träd.

Få prisförslag Kontor nära dig

Så fungerar det med vår trädbeskärning

När du ber om ett prisförslag kontaktar vi dig för att boka ett kostnadsfritt besök. Vid besöket tittar vi på dina träd, bedömer deras status och vilken trädbeskärning som behövs. Sen får du ett prisförslag som du tittar igenom i lugn och ro.

Om du anlitar oss bestämmer vi en tid som våra veteraner kommer och klipper träden. De tar också hand om avfallet (om du vill).

Enkelt, eller hur? Klicka på knappen och anmäl ditt intresse. Det värsta som kan hända är att du tackar nej. Men då vet du i alla fall vad du bör göra med dina träd.

Få prisförslag Kontor nära dig

När ska man beskära äppelträd och päronträd?

När det är dags för trädbeskärning beror på vilket träd det handlar om. Äppelträd och päronträd ska klippas efter att trädet har burit frukt. Helst i juli, augusti eller september (JAS-månaderna) – när det är varmt och torrt ute. Men om trädet bär frukt sent kan du behöva vänta till vårvintern – när den värsta kylan är över men innan saven börjar stiga.

Trädbeskärning äppelträd och päronträd mår bäst av många små snitt. Stora ingrepp stressar träden som reagerar med att skjuta mängder av vattenskott (nödskott) som växer rakt upp från större grenar.

Anlita en veteran för att bedöma när ett fruktträd bör beskäras och hur mycket.

Få prisförslag Kontor nära dig

När ska man beskära plommonträd och körsbärsträd?

När man ska beskära plommonträd och körsbärsträd beror på hur gamla träden är och vad målet är. Större ingrepp i syfte att forma yngre träd bör ske på vårvintern – det stimulerar skottillväxt. Äldre träd som redan har fått sin form bör beskäras i juli, augusti eller september – då läker trädet bäst.

Plommon och körsbär är stenfrukter. Dessa bör man klippa extra försiktigt. Om de beskärs för kraftigt eller på fel sätt kan de få frostskador, gummiflöde och svårigheter att läka snittytorna.

Vill du undvika skador i samband med trädbeskärning? Ta då hjälp av våra veteraner.

Prisförslag beskära träd Kontor nära dig

RUT-avdrag för trädbeskärning

Trädbeskärning är ett RUT-arbete. Det innebär att du får en skattereduktion med upp till 50 procent av kostnaden för att beskära träd. Du får reduktionen i form av ett avdrag på fakturan. Du betalar helt enkelt bara hälften av vad det kostar.

Du kan få ROT- och RUT-avdrag upp till 75 000 kr per person och år.

Läs mer om RUT-avdrag

Underhållsbeskärning varje år

Det viktigaste vid beskärning är att ta bort döda, sjuka eller skadade grenar, och ta bort grenar så att de inte växer för tätt eller korsar varandra. Grenar som växer åt fel håll kan också tas bort eller kortas efter en sidogren som växer i önskad riktning. Detta kallas underhållsbeskärning och bör göras varje år.

Fruktträd bör klippas lite varje år för att förbli friska och starka. Har du ett träd som inte har beskurits på ett tag bör det klippas lite i taget under par, tre år; sen beskära du det varje år som alla andra.

Våra veteraner kan hjälpa dig med detta.

Klippa träd – prisförslag Kontor nära dig

Föryngringsbeskärning

Äppelträd och päronträd har två olika sorters knoppar: Bladknopp är de som blir grenar. Blomknopp är de som blir fruktved på vilken blommor och sen frukt växer. Det är viktigt att beskära efter bladknopp och skydda blomknopp om man vill ha ett vackert träd med mycket frukt.

Men fruktved behöver också beskäras med jämna mellanrum för att främja nya skott och fruktbildning. Detta kallas föryngringsbeskärning och bör göras i etapper för att undvika att trädet blir stressat och skjuter vattenskott.

Verkar det svårt? Ta hjälp av våra veteraner när du ska beskära träd.

Få prisförslag Kontor nära dig

Hjälp i trädgården – fler tjänster

 • Klippa häck och buskar
 • Klippa gräsmattan
 • Bekämpa mossa
 • Lägga plattor och sten
 • Olja eller måla utemöbler
 • Tvätta altan eller terrass
 • Rensa ogräs
 • Kratta löv
 • Förbereda inför hösten
 • Skotta snö

Få prisförslag Kontor nära dig

För dig som vill beskära träd på egen hand

Vill du lära dig mer om trädbeskärningens ädla konst? Här går vi igenom vad du ska tänka på, olika typer av beskärning och vilka redskap och verktyg du behöver. Vi reder ut när på året du kan beskära olika arter och svarar på några vanlig frågor.

Beskära träd på vårvintern eller sommaren?

Innan du sätter igång och med trädbeskärning behöver du ha koll på när på året du kan beskära just dina träd.

Äppelträd och päronträd kan du med fördel beskära redan under tidig vårvinter. Fördelen med denna tidpunkt är att du enkelt kan se vilka grenar som växer fel och bör tas bort utan att några löv i vägen.

Men landet är avlångt och du undrar kanske hur det påverkar tidpunkten för just din vårbeskärning.

 • Södra Sverige – februari till april
 • Norra Sverige – april till maj

Du har säkert hört talas om JAS-perioden. Det är inte mer komplicerat än att det står för de tre sommarmånaderna juli, augusti och september. I den södra delen av landet pratar man även om JASO. Och ja – det betyder såklart oktober.

Varför bör man beskära just då – vad är grejen med JAS? Jo det handlar helt enkelt om var i cykeln trädet befinner sig. Under dessa månader har nämligen saven sjunkit tillbaka och tillväxten avstannat. Nu ser man också hur trädet ser ut med bladverk och det går lättare att bedöma vad som behöver beskäras eller gallras ur.

Vilken typ av beskärning finns det?

Det finns flera anledningar att beskära dina träd. Dels handlar det om det rent estetiska – att de helt enkelt ska se snygga ut i just din trädgård och inte skymma vare sig utsikt eller kvällssol från din altan. Och dels handlar det om att de ska få så bra förutsättningar som möjligt att bära rikligt med frukt – om vi pratar till exempel äppelträd eller päronträd.

Att beskära träd är inte något du gör bara en enda gång. Trädbeskärning behöver du göra varje år. Och helst bara lite åt gången. Så börja med att göra en plan och avsätta tid.

Om du beskär för mycket och hårt vid ett tillfälle stressar du nämligen trädet. Det blir då mer mottagligt för sjukdomar och angrepp. Beskär du för hårt svarar trädet dessutom med att skjuta ut vattenskott. Små tunna grenar som står rätt upp. Dessa vattenskott ser inte dekorativa ut och de snor energi från trädet så det inte orkar bära frukt.

Ett nyplanterat träd behöver som regel en typ av uppbyggnadsbeskärning som kan pågå upp till 10 år – medan du ger det lite mer väletablerade trädet en föryngringsbeskärning som hjälper trädet att få en regelbunden och fin tillväxt. Och så har vi vanlig underhållsbeskärning där du varje år tar bort grenar som växer fel eller har dött.

Avsätt tid. Räkna med att det tar ungefär 2-3 timmar att beskära ett normalstort äppelträd. Dela upp jobbet och låt det ta tid – så det blir bra gjort.

Vilka grenar ska jag ta bort?

När du tar bort en gren ska du kunna motivera varför du gör det. Ställ dig en bit ifrån trädet så får du bra överblick. Är genen till exempel död eller skadad tillför den inte trädet något gott. Ta bort den. Samma sak gäller grenar som korsar varandra, växer inåt i kronan eller på annat sätt konkurrerar med varandra. Bort med dem också.

Försök få in både ljus och luft i kronan så du hjälper frukten att mogna och få fin färg, om det är ett fruktträd du ska beskära. Ta gärna bort de nedersta grenarna på trädet så att du kan gå under kronan. Det ser också vackert ut.

En tumregel – skär så nära stammen som möjligt så du inte lämnar några grentappar. Snittet lägger du i samma vinkel som grenen pekar åt.

Vilka redskap behöver jag?

Nu när du vet hu du ska göra är det viktigt att du har rätt utrustning. Sekatör, japansåg (även kallad grensåg) och en stångsekatör är oftast de enda verktyg du behöver för att lyckas med din beskärning. Undvik tigersåg som kan ge fula snitt.

Se till att dina redskap är rena – det är lika viktigt som att du har rena knivar i köket när du lagar mat. Rengör alltid med rödsprit om du beskär mer än ett träd så du inte för eventuell smitta vidare. Och se till att dina verktyg också är slipade.

Avstå från att använda sårbalsam på öppna snittytor efter beskärning. De är ofta bara en grogrund för både röta och sjukdomar. Det vill vi naturligtvis undvika.

Varför blir det ingen frukt på trädet?

Planterar du ett fruktträd så gäller det att ha ett visst mått av tålamod. Det kan nämligen ta upp till 10 år innan det börjar ge frukt. Om du beskär trädet lite för hårt kan det också vara en anledning till att det inte kommer någon frukt.

Samma sak om trädet står för blött, får för lite sol eller är för djup planterat. Dessutom behöver trädet en pollineringskompis inom 500-1000 meters avstånd.

Hur gödslar jag ett fruktträd?

Fruktträdens sugrötter finns som regel ute vid trädkronans gräns. Är det dålig tillväxt så kan du köra ner spett runt om (ca 50 cm mellanrum) och hälla ner en lagom dos med gödsel ungefär två gånger per säsong, som trädet kan göra sig tillgodo.

Vad gör jag med spillet?

Om det finns utrymme i din trädgård så avsätt en plats för kompost för klippet. Detta gynnar förekomsten av insikter, nyttodjur och kanske till och med skydd för en liten igelkott. Annars kör det till en ÅVC, som då blir biobränsle.

Kan ett träd få sjukdomar eller drabbas av skadeinsekter?

Efter att du beskurit ditt träd bör du vara lite extra observant på sjukdomar och skadeinsekter. Om du upptäcker kräfta eller bakteriellt gummiflöde måste du åtgärda detta. Dessa sjukdomar kan nämligen påverka dina grannars träd i värsta fall. Och på tal om grannar…

Får jag ta bort grannens grenar som hänger in över min tomt?

Enligt jordabalken har du rätt att avlägsna de grenar som hänger över på din tomt som medför olägenheter. Om grannen inte vill ta bort dem själv står det dig fritt fram att avlägsna dessa bäst ni vill. Om du anlitar en extern firma att såga ner grenarna, får du dock stå för notan själv.

Vi summerar!

 • Träd behöver beskäras för att må bra
 • Kolla när på året dina träd kan beskäras
 • Beskära inte för mycket åt gången
 • Planera – stå en bit ifrån
 • Ta bort skadade, korsande grenar
 • Lämna inga grenstumpar
 • Använd rena skarpa verktyg
 • Håll koll på skadedjur
 • Ta hjälp av ett proffs om du är osäker
Välkommen

Börja med att fylla i postnumret där du vill ha hjälp

Klicka sedan på "Gå vidare"

Kontrollera postnumret du angav. Måste bestå av 5 siffror.

Tyvärr. Vi hittade inte det postnummer du angav. Men inga problem! Klicka här för att se ditt närmaste kontor.