Privat hemtjänst i Eslöv

LOV reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Läs mer om LOV här.

Som privatperson i behov av hemtjänst får du via kommunens biståndshandläggare rätt till ett antal timmar. Hemtjänst kundval innebär att kommunen godkänner ett antal privata utförare och du har möjlighet att välja bland de utförare som kommunen godkänt. Är du inte nöjd med en utförare kan du byta till en annan.

Hur går man tillväga för att välja Veteranpoolen som utförare av privat hemtjänst?

Du kan välja Veteranpoolen som privat utförare av hemtjänst. Vi är certifierade i följande kommuner:

Du kontaktar oss och talar om vilken hjälp och stöd du behöver. Vi ordnar en kontakt med ansvarig för hemtjänsten på kommunen. Din hemtjänstavgift påverkas inte av vem du väljer som utförare. Avgiften betalar du som vanligt direkt till kommunen.

Hemhjälpen kan bestå av:

Service – städ, tvätt, inköp. Du får gärna själv åka med och handla.
Socialt – aktivering, ledsagning, motivation, stimulans till självhjälp och glädje.

Varför Veteranpoolen?

  • Vårt koncept, äldre som hjälper äldre, har stor insikt och förståelse för behovet av stöd och hjälp i det egna hemmet när man blivit äldre.
  • All vår personal är i en ålder nära den äldre med allt vad det innebär av erfarenhet, igenkännande, gemenskap och ökat socialt utbyte.
  • Samma person/er kommer varje gång och behöver inte stressa vidare till nästa ställe.
Läs mer om de tjänster vi erbjuder i Eslöv
LÄMNA EN INTRESSEANMÄLAN