Hemservice i Gävle

Många av oss har föräldrar eller andra anhöriga som börjat åldras och därför kan ha behov av hjälp med vardagliga sysslor hemma. Mer än 90 000 kvinnor i åldrarna 45-66 år har behövt gå ned i arbetstid eller till och med säga upp sig för att ta hand om en äldre närstående. För många är detta ansvar en ständig stress, samtidigt som man oroar sig över att tiden inte räcker till. Omhändertagandet av en närstående kan upplevas komma på bekostnad av det sociala livet och fritidsintressen. Så behöver det inte vara. Vi på Veteranpoolen kan hjälpa till så att du inte måste ta allt ansvar själv. Hos oss har vi ett koncept som vi kallar ”äldre hjälper äldre”.

Vad kan vi göra?

  • Service – städa, tvätta, göra inköp. Om du vill får du gärna följa med oss när vi åker och handlar!
  • Socialt – vi aktiverar, ledsagar, motiverar, stimulerar till självhjälp och frambringar glädje.
  • Övrigt – vi klipper gräs, skottar snö, putsar fönster, utför enklare hantverk, målar, med mera.

Hur går det till? 

Ring vårt kontor i Gävle och beskriv din och din anhörigas situation. Vi letar sedan i vår resurspool för att hitta en person som passar för uppdraget. Vi försöker alltid hitta någon som bor nära och som har mycket gemensamt med din familjemedlem. Om ni vill kan ni träffa flera personer innan ni bestämmer er för vem som du tror passar bäst för uppdraget. Vi vill att ni känner er trygga och säkra och att ni trivs med den person som hjälper till. Vår personal har alltid legitimation från Veteranpoolen som närstående och anhöriga kan få se. Hur länge vi är hos dig och hur mycket hjälp du vill ha bestämmer du själv.

Varför ska du anlita oss?
Vårt koncept med äldre som hjälper äldre har fungerat väl sedan vi startade Veteranpoolen 2007. Vi har många kunder som är äldre än 55 år och vi har genom åren samlat på oss mycket kunskap om hur det är att bli äldre eller att vara barn eller nära anhörig till en äldre person. Våra goda resultat grundar sig bland annat på att:

– Vi förstår hur viktigt det är att få hjälp med vård av anhöriga och förstår oss på vilken sorts hjälp man behöver i sitt hem när man blir äldre.

– Vi ser alltid till att vår personal är nära den äldre i ålder, vilket medför bra personkemi, igenkänning och många gemensamma intressen.

– Vi har en lättförståelig arbetsmetod, där du som kund får bestämma fritt över hur ofta och hur länge vi ska hjälpa till.

– Det är alltid samma person (eller personer) som kommer hem till dig.

Kvalitetstid

Vi befriar dig från de praktiska hushållssysslorna så att du får tid och möjlighet att vara tillsammans med dina nära utan att behöva stressa. Vi hjälper gärna till med vardagsaktiviteter som sällskap i tillvaron: vår personal följer med på läkarbesök och promenader, handlar, lagar mat, fungerar som sällskap vid måltider och mycket mer. När uppdraget är slut skyndar vi inte iväg, utan stannar gärna kvar och avslutar i lugn och ro.

Våra hemservicetjänster finns tillgängliga i områdena Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Läs mer om de tjänster vi erbjuder i Gävle
LÄMNA EN INTRESSEANMÄLAN