Vaktmästeri, BRF och fastighetsskötsel i Värnamo

Om du äger eller förvaltar en fastighet i Värnamoområdet har du förstås behov av olika slags löpande eller tillfälligt fastighetsunderhåll och fastighetsservice. Vi kan erbjuda dig skickliga och erfarna fastighetsskötare från Veteranpoolen i Värnamo.

Vi har nämligen till vårt förfogande ett antal kompetenta veteraner som sina arbetsliv samlat på sig massor av praktiska färdigheter och den erfarenhet som krävs vid underhåll av en fastighet. De flesta har en yrkesbakgrund inom fastighetsskötsel, andra har på annat sätt skaffat sig lång erfarenhet av den typen av arbete.

Vi kan naturligtvis erbjuda kontinuerliga tjänster, men även hjälp av mer tillfällig karaktär, till exempel vid semestrar eller större renoveringar. Vi kan dessutom ofta anlitas med kortare varsel om kontakt redan är etablerad, vid plötslig sjukfrånvaro eller akuta reparationsbehov.

Ett urval av de tjänster som vi kan utföra:

  •  Klippa gräs och sköta trädgården
  •  Ploga, skotta snö
  •  Rensa rabatter
  •  Byta lampor
  •  Städa soprum, trapphus och andra allmänna utrymmen
  •  Tillsyn av tvättstugor och torkrum

Du vill säkert veta hur Veteranpoolen i Värnamo kan hjälpa dig med din fastighetsservice:

  •  Skicka in en intresseanmälan genom att fylla i kontaktformuläret på vår hemsida,  ring vårt lokalkontor i Värnamo på 0370-43 080 (för Sävsjö/Vetlanda 0382-53 030)  eller skicka mail till varnamo@veteranpoolen.se. Beskriv uppdraget så väl du kan så att  vi får en bild av ditt behov av arbetskraft.
  •  Vi går igenom de resurser vi har i vår veteranpool och ser till att hitta den bästa  personen för jobbet.

Om det handlar om ett återkommande uppdrag är det samma person som kommer varje gång. Det innebär att du som kund slipper upprepa instruktioner gång på gång och att arbetet kan utföras än mer effektivt. God lokalkännedom bidrar också till ett ännu bättre resultat.

Veteranpoolens styrka är våra erfarna och kompetenta resurser. I vår personalpool är samtliga pensionärer med ett långt yrkesliv bakom sig där de samlat på sig massor av kunskap och färdigheter. Våra veteraner väljer dessutom själva ut sina uppdrag baserat på tillgänglighet och intresse. Det innebär att de alltid är engagerade i just ditt uppdrag och att du kan lita på att arbetet blir utfört på bästa sätt.

Läs mer om de tjänster vi erbjuder i Värnamo
LÄMNA EN INTRESSEANMÄLAN