Ge bort RUT-tjänster - den perfekta presenten till den som redan har allt

Ge bort RUT-tjänster - den perfekta presenten till den som redan har allt

Att yrkesarbeta, ta hand om sig själv och samtidigt finnas där för sina äldre föräldrar kan vara en utmaning för de flesta. Även geografiska avstånd kan begränsa möjligheterna. Att vi idag även lever längre och är friskare kan också leda till att många familjer faktisk består av dubbla generationer av pensionärer. Rikard Thulin, som driver ett av Veteranpoolens kontor, delar en lösning på dessa utmaningar.

Sex vanliga utmaningar

Rikard börjar med att lyfta fram ett sex vanliga huvudutmaningar som han ofta möter bland de kunder som tar kontakt med Veteranpoolen för att diskutera möjligheterna till omsorg- och ledsagningstjänster.

För det första kan det vara en utmaning att få tiden att räcka – när man samtidigt arbetar heltid, ska ta hand om sig själv och rodda sitt eget familjepussel. Fler skaffar barn senare i livet och livspusslet försvinner inte när man fyller 50. Samtidigt som man kanske har små barn att ta hand om – har man äldre föräldrar som behöver hjälp för att klara sig hemma.

För det andra är det inte ovanligt att man inte bor på samma ort som sina föräldrar längre. Vi flyttar och rör på oss mer än tidigare generationer. Bor man på andra sidan landet kan det helt enkelt vara svårt att få till det.

En annan utmaning är att det i en del familjer finns flera syskon – men det är ofta det syskonet som bor närmast föräldrarna som drar det tyngsta lasset. Det kan sätta även de bästa syskonrelationer på prov.

Det finns också barn som väljer att gå tidigare i pension för att få tid att hjälpa till. Drivkraften många gånger är att man inte är nöjd med samhällets insatser. Utmaningen med detta är att det får ekonomiska konsekvenser med lägre pension och därmed sämre ekonom på lång sikt.

Utöver detta kan det faktiskt också vara en utmaning att föräldrarna själva inte vill vara till besvär och därmed inte ber om hjälp fast de skulle behöva det. Man vill klara sig själv och inte vara en belastning.

Den sista utmaningen är att man faktiskt inte ens känner till att det finns ett privat alternativ till kommunens hemtjänst och att tjänsterna ens omfattas av RUT- och ROT-avdraget. Eller för den delen att det privata alternativet till och med kan vara billigare än att anlita kommunen.

 

En genialisk lösning

Men det finns en lösning på dessa utmaningar, RUT-avdraget. Själva avdraget är ingen nyhet, men få känner till att man kan ge bort det till sina föräldrar.

– Det intressanta är att många inte vet att de kan ge RUT-tjänster till sina föräldrar. Detta är ingen nyhet, men det är inte allmänt känt, säger Rikard.

RUT-avdraget kan hjälpa familjer att undvika tidig pension och underlätta för syskon som bor långt bort att bidra genom att betala för de tjänster deras föräldrar behöver.

– Om ett av barnen som bor nära kan ta hand om läkarbesöken, kanske de andra syskonen kan bidra genom att betala för städtjänster, föreslår Rikard.

Även om det också går att få hjälp med sociala delar, så frigörs tid för umgänge genom att istället köpa hjälp med praktiska insatser.

– Att ha tid för att umgås med sina föräldrar, kanske fika eller gå på en promenad, istället för att lägga all tid på att jaga runt och fixa saker är ett bättre sätt att nyttja tiden på, det ger ett större utbyte och bidrar till ökad livskvalitet, säger Rikard.

 

Den perfekta presenten

Rikard ser också RUT-tjänster som den perfekta presenten till de äldre föräldrarna. Istället för att köpa mer prylar – varför inte ge något som skapar livskvalitet istället.

– Vad ger man till någon som redan har allt? Att få hjälp utan att känna att man är till besvär kan ge en ökad livskvalitet, åt båda hållen, säger Rikard.

Vad ger man till någon som redan har allt?

Förutsättningar

Detta gäller oavsett om man bor i eget hus, bostadsrätt eller hyresrätt. Rikard påminner oss dock om att för att kunna dra nytta av RUT-avdraget, måste man ha en inkomst där det finns tillräckligt med skatt att reducera. För de med låg pension kan det därför vara mer fördelaktigt om ett barn med inkomst (eller högre pension) köper tjänsterna.

Utöver RUT-avdraget påpekar Rikard att det också är möjligt att ge bort ROT-tjänster på motsvarande sätt. Detta kräver dock att den som ger bort avdraget är delägare i fastigheten, något som kan uppnås om föräldrarna ger en liten del av bostaden som förskott på arv.

RUT-avdraget kan vara en oväntad men värdefull lösning på många utmaningar. Genom att ge RUT-tjänster till äldre föräldrar kan familjer till exempel undvika tidig pension, engagera alla syskon i omsorgen, och ge sina äldre en gåva som förbättrar deras livskvalitet. Och samtidigt kan de slippa en del känslor av stress och otillräcklighet.

– Vi svarar gärna på frågor om skatteavdraget och vilka tjänster som omfattas, men man kan också kika på Skatteverkets egen hemsida, avslutar Rikard.

Ta nästa steg mot en enklare tillvaro för dina äldre nära och kära!

Är du redo att utforska hur RUT-avdraget kan göra livet lättare för hela familjen?

Veteranpoolen står redo att hjälpa till. Vi kan ge dig mer information om de tjänster vi erbjuder och hur du kan ge bort ditt RUT-avdrag som en meningsfull gåva till dina äldre föräldrar.

Kontakta oss redan idag för att upptäcka alla möjligheter som RUT-avdraget erbjuder.