Nya återvinningskrav för förpackningar – har du koll på vad som gäller?

Nya återvinningskrav för förpackningar – har du koll på vad som gäller?

Reglerna för hur förpackningar ska återvinnas håller på att förändras och inför 2024 tas ytterligare steg. Detta innebär att många verksamheter ställs inför nya utmaningar. Att använda Veteranpoolens flexibla tjänster kan vara en del av lösningen.

Reglerna för hur förpackningar ska tas om hand och samlas in i Sverige håller på att förändras. Förändringen beror på att det från och med den 1 januari 2023 finns en ny förordning som styr producentansvaret för förpackningar. Regeländringarna som följer i den nya förordningens fotspår sker i steg under flera år. Exakt vad som gäller beror på vilken bransch man är i, och om man producerar, importerar eller säljer varor.

Den 1 januari 2024 tas nya kliv när landets kommuner blir ansvariga för att samla in förpackningar. Kommunerna får också i uppdrag att senast den 1 januari 2027 ha infört fastighetsnära insamling.

Ja, det kommer helt klart att hända mycket när Sverige ska minska avfallet och förbättra återvinningen. Och alla kommer att beröras på ett eller annat sätt.

 

Mer att göra när reglerna blir verklighet

Lotte Kolare driver Veteranpoolens verksamhet i mellanskåne. En dag blev hon uppringd av ett återvinningsföretag som undrade om Veteranpoolen skulle kunna stötta vid arbetstoppar. Företaget förväntar sig nämligen att få mer att göra allteftersom de nya reglerna för förpackningar blir verklighet.

– Självklart kan vi hjälpa till och avlasta när det behövs. Jag brukar säga att det är oss man ska ringa när det blir för mycket. Vi är också bra på att täcka upp vid semestrar när den ordinarie personalen är ledig. En stor fördel är att det alltid är samma person som kommer. Det gör att företagen inte behöver lära upp nya personer hela tiden, berättar Lotte.

 

Producenternas ansvar

Producentansvar innebär att företag ska producera eller köpa produkter som är miljövänliga, resurssnåla och enkla att återvinna. Producentansvaret gäller även för förpackningar. Det betyder att man även måste se till att produkternas förpackningar återvinns och tas om hand på ett sätt som inte skadar miljön.

Det har funnits lagstiftning om producentansvar för förpackningar sedan början av 1990-talet. Men för att påskynda arbetet med att minska landets avfall, och förbättra återvinningen beslöt regeringen under år 2022 att förändra den förordning som styr producentansvaret för förpackningar.

Resultatet är nya regler för förpackningar och tuffare miljökrav. De nya reglerna införs succesivt under flera år och påverkar hela kedjan. Från hur en produkt förpackas, till hur avfallet från produkten sorteras, transporteras och tas om hand.

– I dagsläget är det svårt att veta exakt vad de nya reglerna får för konsekvenser, och hur de påverkar företagens vardag. Då är vår flexibla modell en stor fördel – våra jobbonärer blir som företagens egna timanställda som de kontaktar när det kör ihop sig, berättar Lotte.

 

Hjälp under resans gång

En effekt av de nya reglerna, som alla kommer att märka av, är att kommunerna ska införa det som kallas för fastighetsnära insamling. Dessutom kommer det vara obligatoriskt att separera och samla in matavfall vilket har varit valfritt innan. Det är därför som många kommuner inför fyrfackskärl, så att man kan separera och sortera på plats.

Med stor sannolikhet innebär alltså förändringarna att olika aktörer kan behöva hjälp under resans gång. Och där ser Lotte att Veteranpoolen kan vara en del av lösningen.

– Vi skulle till exempel kunna stötta med att märka upp och transportera ut fyrfackskärl. Vi är bra på att sätta oss in i specifika projekt och att ro dem i land tills att allt är klart, säger Lotte.

En annan situation som kan uppstå är att företag som arbetar med återvinning kan få mer att göra. Företag behöver även vara beredda på att ta tillbaka förpackningar som går att återanvända vilket kan innebära mer jobb.

 

Veteranpoolen löser det mesta

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan också ha nytta av Veteranpoolens kunskap. Det kan handla om att ställa iordning en yta eller ett soprum för sortering och återvinning.

– Vi kan även hjälpa till med att hålla rent och snyggt och se till att sorteringskärlen är hela och rena. De nya reglerna innebär bland annat att man har större ansvar för sina sorteringskärl och att de behöver ersättas om de skulle skadas, säger Lotte.

Ytterligare en effekt av de nya fyrfackskärlen är att man kan behöva hjälp med kärlens utomhusplacering. Kanske krävs staket eller liknande för att kärlen ska stå kvar och inte blåsa bort. Då kan Veteranpoolens jobbonärer hjälpa till att snickra ihop det som behövs.

De nya sopbilarna som ska ta hand om det sorterade avfallet behöver också kunna komma fram på ett bra sätt. Då kan det behövas hjälp med att ta ner en enveten gren som stör eller att få bort snö från uppfarten.

– Vi är bra på att lösa det mesta och att hugga i där det behövs, så om man har något bekymmer är det bara att höra av sig. Våra jobbonärer har varit med förr och vet vad som behöver göras, avslutar Lotte.

Naturvårdsverket guidar dig

Grundtanken med producentansvar är att den som bidrar till ett miljöproblem ska bidra till lösningen. Lagstiftningen om producentansvar för förpackningar finns i hela EU eftersom detta är ett bekymmer som angår alla.

För att vi i Sverige ska bli bättre på att minska vårt avfall och bli duktigare på återvinning har förordningen som styr producentansvaret för förpackningar förändrats. Om du är företagare och funderar på vad du behöver göra för att följa den nya förordningen, hittar du mer information i Naturvårdsverkets vägledning.