Kompetensbrist bromskloss för tillväxt - pensionärer lösningen få företagare känner till

Kompetensbrist bromskloss för tillväxt - pensionärer lösningen få företagare känner till

Sverige lider av kompetensbrist. Kan pensionärer vara en lösning? Javisst! Till Veteranpoolens kontor i hela landet vänder sig idag allt fler företag – med målsättningen att hitta kompetenser som saknas. Och pensionärernas svårslagna erfarenhet och stora arbetsglädje gör dem inte bara till en lösning på ett problem, utan också ett välkommet inslag på arbetsplatserna.  

På Veteranpoolen i Sverige finns idag drygt 11 000 jobbonärer – jobbande pensionärer – och fler lär det bli när kompetensbristen knackar på dörren hos allt fler arbetsgivare. Undersökningar visar att landets arbetsgivare idag ser frågan om kompetensförsörjning som en av sina främsta utmaningar. Det är svårt att hitta personer som matchar företagens behov, i allt från ambitionsnivå och kompetens till personlig lämplighet. En konsekvens av detta är att företagen faktiskt behöver tacka nej till nya uppdrag – en ovälkommen bromskloss för tillväxten. Dessutom innebär det ofta en ansträngd arbetsmiljö, där den befintliga personalen är stressad och pressad.

Jobbande pensionärer löser bemanningsutmaningar

Nu blickar allt fler företag uppåt i åldrarna för att lösa utmaningen. Tack vare pensionärer kan många företag idag lösa bemanningen. Lösningen på kompetensbristen stavas helt enkelt ”jobbonärer”. Branschledande Veteranpoolen ser hur allt fler företag vill anlita pensionärer. Deras mångåriga erfarenhet och gedigna kompetens är eftertraktad – och deras längtan efter ett aktiv liv ger positiva ringar på vattnet.

Med sina 11 000 jobbonärer har Veteranpoolen en pensionär till nästan varje tänkbart uppdrag – oavsett omfattning. Och tillgång och efterfrågan på jobbonärer bara ökar. Särskilt i bristyrken är pensionärernas kompetens ofta helt ovärderlig.

Dessutom är de jobbsugna pensionärerna många! Idag vill varannan person över 65 år arbeta under pensionen, enligt en undersökning från Veteranpoolen. Anledningarna till att man väljer att fortsätta arbeta är bland annat för att bibehålla ett socialt sammanhang, få vara fysiskt aktiv och en extra inkomst utöver pensionen. Och med en lång arbetslivserfarenhet i ryggen, och arbetsmoralen på rätta stället, uppskattas pensionärerna av sina arbetsgivare.

Superkraften företagen väntat på

Någon som tidigt förstod vikten av att inkludera pensionärer i frågan om företagens kompetensförsörjning är Cecilia Hellke, en av franchisetagarna på Veteranpoolen. Sedan hon startade har hon arbetat för att fler företag ska se potentialen med jobbonärer. En självklar lösning på utmaningarna med kompetensförsörjning, vid såväl planerade som oförutsedda händelser.

– Det kan vara för att bemanna vid en plötslig sjukskrivning, då företagen sällan har möjlighet att få in rätt kompetens för ett kort vikariat. Men det kan också handla om att få in kompetenser som har förmågan att etablera en ny verksamhet eller expandera en befintlig, säger Cecilia Hellke.

I situationer då ledningen ännu inte fått överblick över arbetsbelastning och personalstyrka krävs ofta en snabb lösning. Att hitta rätt kompetens i tid kan vara avgörande för företaget för att få verksamheten att fungera och personalen att trivas.

Idag förser Veteranpoolen företag i hela landet med arbetande pensionärer. Några av de största kunderna finns i bygg- och fastighetsbranschen. Till exempel så har de flesta av de skånska fastighetsbolagen någon gång anlitat jobbonärer till allt från att bemanna receptionen, sköta ytterområden, renovera lägenheter och erbjuda lägenhetsvisning, till mer avancerade konsultuppdrag.

För visst gör veteranerna skillnad också på tjänstemannasidan! Med sin långa yrkeslivserfarenhet kan de hjälpa till att kapa stressiga toppar hos företagets ekonomiavdelning exempelvis i roller som controller eller lönespecialist.

– Vi sticker ut jämfört med andra, mer traditionella, bemanningsföretag. Pensionärerna väljer själva hur mycket eller lite de vill jobba. Därför kan företag anställa en jobbonär för så kort tid som någon timme, upp till flera månader. Allt anpassas efter företagets unika behov, säger Cecilia Hellke.

Flexibilitet från start till mål

Framgångskonceptet för Veteranpoolen bygger på flexibilitet – på alla plan. Utöver möjligheten att anställa en jobbonär just de tider eller dagar där de behövs som mest, har Veteranpoolen valt att slopa krångliga avtalstider för att kunna erbjuda kortast möjliga startsträcka från första samtal till slutfört arbete. Och genom en god kännedom om de veteraner som finns i bemanningspoolen för stunden, kan Cecilia och hennes kollegor snabbt hitta den jobbonär som passar bäst för uppdraget, både sett till kompetens och personlig lämplighet.

Korta uppdrag och långvariga samarbeten

Trots att företag ofta kontaktar Veteranpoolen för kortare uppdrag, är det inte sällan som punktinsatserna blir till långvariga, lyckade samarbeten. Många arbetsgivare inser snabbt vikten av att kunna erbjuda sina anställda löpande avlastning och stöttning från kvalificerad arbetskraft, som en form av investering i personalens och företagets välmående. Och det är såväl organisationer och företag, som kommuner och regioner som anlitar Veteranpoolens företagslösningar.

– Alla företag behöver ett par extra huvuden eller händer någon gång – och här kliver jobbonärerna in och avlastar när det behövs som mest. Efter ett långt arbetsliv är de vana vid ett snabbt skaffa sig en överblick av läget och sedan hugga in i arbetet. För företaget och deras anställda kan detta verkligen vara hjälteinsatsen de väntat på, säger Cecilia Hellke och fortsätter:

– Om den specifika kompetensen inte är tillgänglig i vår lokala pool just nu, så finns den kompetensen hos någon av mina kollegor i angränsande regioner. Veteranpoolen fungerar i mångt och mycket som ett nätverk – det finns en enorm styrka i det.

En pensionskompatibel arbetsmarknad – att tänka i nya banor

Medan länder som Frankrike och Storbritannien kämpar med att få sina äldre medborgare att fortsätta arbeta några år till, är Sverige ett av de länder i Europa med högst andel arbetande pensionärer. Idag har Veteranpoolen totalt 11 000 jobbonärer som besitter decennier av kompetens, redo att ta sig an del- och heltidsuppdrag inom en mängd områden. Att ta vara på pensionärer som arbetar, för att de vill och kan, är en viktig nyckel för att lösa kompetensbristen.

– Jag tycker att arbetsgivare ska våga tänka i nya banor för att lösa kompetensutmaningarna. En pensionskompatibel arbetsmarknad är möjlig, och vi ser styrkan i den lösningen varje dag. Jag är övertygad om att Veteranpoolens roll kommer att bli ännu större och viktigare framöver – både vad gäller kompetensförsörjning, men också för att välkomna de många pensionärer som är sugna på att fortsätta arbeta, säger Cecilia.

Prenumerera på vårt magasin

Vill du läsa fler artiklar om jobbonärer som lösning på kompetensbrist och hur andra företag har gjort? Välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev.