Så bidrar jobbonärer till social hållbarhet och tillväxt

Så bidrar jobbonärer till social hållbarhet och tillväxt

I takt med att arbetsmarknaden förändras och utvecklas blir företagens engagemang för social hållbarhet alltmer avgörande. Social hållbarhet är mer än rättvisa och inkludering, det är också en drivkraft för långsiktig ekonomisk framgång och stabilitet i företag.

Vi har gjort ett nedslag i ämnet genom att prata med bemanningsexperten Kristoffer Myrfalk från Veteranpoolen, som delar med sig av sina insikter om hur pensionärer kan bli en oväntad, men effektiv lösning på arbetsmarknadens utmaningar.

Social hållbarhet – win-win för företag och samhälle

För Kristoffer Myrfalk är social hållbarhet synonymt med att bygga arbetsplatser och samhällen som främjar jämlikhet, mångfald och respekt för alla. Men det är inte bara en fråga om moral eller god företagskultur.

– Att sträva efter social hållbarhet kan också bidra till långsiktig ekonomisk framgång. Företag som tar social hållbarhet på allvar kan bygga starkare band med sina kunder, anställda och samhället i stort.

Företag som proaktivt arbetar för social hållbarhet skapar en arbetskultur som attraherar och behåller talanger av alla slag. De visar att de värdesätter diversitet och inkludering, vilket stärker deras varumärke och bygger förtroende hos kunder och samarbetspartners. Veteranpoolen bidrar till att arbetsplatser kan dra nytta av de unika perspektiv och den rika erfarenhet som äldre anställda tar med sig, vilket kan leda till nya idéer inom företaget.

– Man kan säga att hela vår affärsidé vilar på social hållbarhet. Våra veteraner får ett meningsfullt socialt sammanhang och en del har fått nya vänner för livet. Vi tar ett socialt ansvar och hjälper även våra kunder att göra det, säger Kristoffer Myrfalk.

Pensionärer – en oväntad lösning på kompetensbrist

För många företag är kompetensbrist en ständig utmaning. Kristoffer Myrfalk belyser ett fenomen som kan vara en del av lösningen:

– Vi ser en växande trend av pensionärer som vill fortsätta att bidra till arbetsmarknaden. Deras livserfarenhet, kunskap och engagemang kan vara ovärderliga för företag, särskilt i dessa tider av kompetensbrist.

På Veteranpoolen kopplar man samman företag med pensionärer som är angelägna om att fortsätta bidra till arbetslivet.

– Vi ser framgångshistorier där denna strategi har lett till något positivt för alla inblandade. Det är en win-win för företag och samhället, säger Kristoffer Myrfalk.

Social hållbarhet i praktiken

För att belysa hur detta kan se ut i praktiken ger Kristoffer Myrfalk fyra exempel:

  • När ett rikstäckande transportföretag behövde hjälp att stötta sin ordinarie personalstyrka tog de kontakt med oss. Samtidigt råder det en stor brist på chaufförer i landet – men vi hade resurserna som efterfrågades. Våra veteraner hjälper till med transporter av styckergods och paket till ombud och terminaler.
  • Vi fick ett uppdrag att hjälpa en idéburen stiftelse med både en vaktmästare och en arkivarie. Vår veteran som hade jobbat på statens fastighetsverk i 30 år hade en vass administrativ ådra och förmåga att skapa den ordning och struktur som krävdes.
  • Ett annat intressant uppdrag är att våra erfarna veteraner anlitades för att vara coachande mentorer i ett projekt med unga människor som skulle jobba med strandstädning. Här var det just lugnet och erfarenheten som blev avgörande.
  • Det sista exemplet kommer från en offentlig upphandling där vi vann uppdraget att utföra ledsagning för äldre i kommunen. Våra veteraner kom några timmar varje vecka och hjälpte till med allt från vardagliga ärenden till att umgås. En värdefull insats som även underlättar för barnen. Här bidrog pensionärerna till företagens framgång samtidigt som de bidrog till social hållbarhet.

Dessa exempel illustrerar hur företag kan dra nytta av pensionärernas värdefulla erfarenheter och kompetens för att förbättra sin verksamhet och samtidigt bidra till ett mer inkluderande och balanserat arbetsliv.

– Att anställa pensionärer är ett konkret sätt för företag att aktivt bidra till en mer socialt hållbar arbetsmarknad. Och framför allt får de tillgång till en grupp mycket erfarna, kunniga och engagerade anställda. Samhället i stort gynnas av att ha fler aktiva, produktiva individer som bidrar till ekonomin och till social sammanhållning, avslutar Kristoffer Myrfalk.

Inspiration

Avslutningsvis kunde vi inte motstå att ställa en något mer lättsam fråga till Kristoffer: ”Om du var tvungen att anställa en känd person, levande eller död, för att jobba på Veteranpoolen, vem skulle det vara och varför?”

Kristoffer tänkte en stund innan han svarar: ”Jag skulle nog välja Steve Jobs. Hans förmåga att sälja inte bara produkter, utan också idéer och visioner, var helt enastående. Hans kreativa tänkande, driv och engagemang skulle vara otroligt värdefullt i vårt arbete med att främja social hållbarhet och pensionärers roll på arbetsmarknaden.”

Fakta – social hållbarhet

Social hållbarhet är en kritisk del av det bredare konceptet hållbar utveckling, som omfattar ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Enligt FN:s definition handlar social hållbarhet om att ”tillgodose dagens sociala behov utan att äventyra framtida generationers möjlighet att tillgodose sina”. Detta innefattar områden som mänskliga rättigheter, jämställdhet, utbildning, hälsa och socialt skydd, arbetsrättigheter, social dialog och mycket mer.

Företagens roll i att främja social hållbarhet har fått mer uppmärksamhet på senare år, särskilt i ljuset av de globala målen för hållbar utveckling. Forskning visar att företag som tar social hållbarhet på allvar kan dra fördel av ökad kundlojalitet, bättre anställningsresultat och förbättrad affärsprestanda. Dessutom kan en åtagande till social hållbarhet bidra till att företag attraherar och behåller talanger, eftersom allt fler arbetstagare vill arbeta för organisationer som delar deras värderingar.

Boka ett möte

Insikterna från Kristoffer Myrfalk ger en kraftfull påminnelse om vikten av att omfamna social hållbarhet i dagens föränderliga arbetsmarknad.

Genom att integrera pensionärer i arbetskraften kan företag skapa mer inkluderande arbetsplatser och ta oss ett steg närmare en mer hållbar framtid. Vi står inför många utmaningar, men genom att omfamna lösningar som denna, kan vi bygga en starkare och mer hållbar framtid för alla på arbetsmarknaden.

Vill du veta mer – fyll i vårt kontaktformulär så bjuder vi på en kostnadsfri konsultation.