Jobbonärsbarometern 2024 - så jobbsugna är svenska pensionärer

Jobbonärsbarometern 2024 - så jobbsugna är svenska pensionärer

Svenska pensionärer är sugna på att jobba – faktum är att över hälften redan gör det, eller är positiva till att börja! En extrapeng i plånboken, att hålla igång hjärnan och komma ut och träffa folk är de viktigaste anledningarna till att vara kvar i arbetslivet. Det är några av insikterna från Veteranpoolens färska rapport Jobbonärsbarometern 2024, som undersöker svenska pensionärers inställning och drivkrafter till att arbeta under pensionen.

Sveriges mest seniora arbetskraft är större än man kan tro – den stavas pensionärer! Så många som 56 procent av de svenska pensionärerna jobbar, eller är sugna på att jobba. En stor potential för en arbetsmarknad som i många branscher brottas med kompetensbrist. Det framgår i Jobbonärsbarometern 2024 som undersökt svenska pensionärers inställning och drivkrafter till att arbeta under pensionen.

Att jobbonärerna blir allt fler märks hos Veteranpoolen. Med drygt 11 000 anställda är Veteranpoolen Sveriges största arbetsgivare för pensionärer.

– Det är härligt att vi har så många drivna pensionärer i Sverige! Vi är stolta över att förvalta generationer av kunskap och kompetens hos oss. Alla som vill och kan arbeta behövs för att vi ska kunna bygga ett bättre samhälle, och för att kunna lösa kompetensbristen på arbetsmarknaden, säger Mats Claesson, VD Veteranpoolen.

Guldkant på tillvaron, hålla igång och träffa människor

Drivkrafterna till att arbeta under pensionen är många. Det som flest anger som ett viktigt skäl är den extra inkomsten. Den hjälper till att sätta guldkant på tillvaron. Men det finns fler drivkrafter än så. Över en tredjedel anger att hålla igång hjärnan och träffa nya människor som anledningar till att fortsätta arbeta. Att röra på sig och känna sig behövd är också med på topplistan.

– Självklart är ekonomin ett viktigt incitament för våra jobbonärer, det är få som kan tänka sig att jobba gratis. Men när vi frågar våra veteraner om vad som är det bästa med att arbeta lyfts det sociala och meningsfulla snarare än lönen, säger Mats.

Så vad vill Sveriges pensionärer lägga sina extrapengar på? Här märks tydliga skillnader mellan könen. Resor ligger visserligen i topp för både män och kvinnor, men kvinnorna säger sig i större utsträckning än män vilja lägga sina pengar på att behålla sin nuvarande levnadsstandard.

Att använda det extra tillskottet för att underhålla sina fritidsintressen är avsevärt vanligare bland männen i undersökningen. Samtidigt använder kvinnorna oftare pengarna till att skämma bort barnbarnen.

Stockholmska pensionärer mest jobbsugna

Inställningen till att arbeta under pensionen skiljer sig åt i olika delar av Sverige. Av de pensionärer som inte arbetar idag, men som är öppna för att göra det, är stockholmarna mest positivt inställda. Där anger nära hälften att de kan tänka sig att gå från pensionär till jobbonär. I Sydsverige är däremot viljan inte lika hög – där vill endast var fjärde pensionär göra comeback i arbetslivet.

– Jobbonärsbarometern lär oss mer om pensionärers inställning och drivkrafter till att arbeta under pensionen. Det är viktiga insikter som vi tar med oss för att fortsätta utvecklas som Sveriges största arbetsgivare för pensionärer, avslutar Mats.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes under september-oktober 2023 av Norstat på uppdrag av Veteranpoolen. Undersökningen gjordes i Norstats onlinepanel med ett representativt urval av 1 650 respondenter från hela Sverige mellan 65–70 år som har börjat ta ut pension.

Sju insikter

  • 56 % av Sveriges 65-70-åringar arbetar redan, eller kan tänka sig att arbeta i någon form.
  • Nästan 4 av 10 av de som inte arbetar, men kan tänka sig att göra det, anger att de vill jobba 6–10 timmar i veckan.
  • 46 % av de pensionärer som idag inte jobbar men som är öppna för att göra det, vill helst göra det genom ett bemanningsföretag.
  • Flest, 5 av 10, svarar att de fortsätter arbeta för det extra tillskottet i kassan, följt av att hålla igång hjärnan och träffa andra människor.
  • Mest jobbsugna pensionärerna finns i Stockholm, där 43 % anger att de kan tänka sig att arbeta.
  • En fjärdedel av alla, oavsett ålder och region, vill i första hand lägga sin extra inkomst på resor.
  • Fler än hälften, 56 %, av de som arbetar samtidigt som de tar ut pension tycker att de har högre livskvalitet som pensionär jämfört med innan pensionen.
Är jobbonär din grej?
Är jobbonär din grej?

Hos oss kan du som är pensionär välja ut just de uppdrag du tycker låter intressanta. En del uppdrag är udda och oväntade – och en del är alldeles vanliga och trevliga. Som att klippa gräs, bygga en altan eller putsa fönster. Något  för alla!

Fyll i en enkel spontanansökan – inget krångligt CV. Vi följer upp inom en vecka och berättar om lön och svarar på dina frågor. Sedan kan du sova på saken, provjobba om du vill – och bestämma i lugn och ro. Vi hörs!