Beskära träd på vintern – går det

Beskära träd på vintern – går det

När våra svenska trädgårdar ligger täckta av ett tjockt lager snö, kanske det inte verkar vara en idealisk tid att svinga sina beskärningsverktyg. Ändå är det denna lugna årstid som sätter scenen för ett viktigt trädgårdsarbete: vinterbeskärning.

Konsten att ”vinterbeskära” gör det möjligt för träd att komma ut ur vintersömnen inte bara levande utan med den livfulla energi som behövs för att frodas. Dyk djupt ner i vinterbeskärningens konst när vår expert Rikard Skoglund delar med sig av sin kunskap.

 

Varför ska man beskära träd?

Den alla första frågan du kanske ställer dig är varför man överhuvudtaget ska beskära sina träd. Mår de inte bäst om de bara får vara i sin naturliga form. Så som naturen skapade dem. Men vinterbeskärning är inte en godtycklig uppgift – det är faktiskt ryggraden i både trädens hälsa och trädgårdens estetik. Rikard Skoglund listar fyra goda anledningar varför du ska trimma ditt träd och varför det passar så bra just under vintern.

Sjukdomsbekämpning: Öppna sår på träd är mindre benägna att infekteras när saven inte flödar. Denna viloperiod minskar naturligt mottagligheten för sjukdomar.

Synlighet: Bladlösa grenar avslöjar trädets struktur; du kan lättare upptäcka hälsoproblem som korsande eller gnidande grenar och åtgärda dem snabbt.

Förebyggande av skador: Svaga eller döda grenar kan utgöra en fara under vinterstormar. Beskärning minskar risken för personskador eller skador på egendom.

Energibesparing: När träden beskärs på vintern kan de fokusera på nya tillväxtområden i stället för att reparera eller underhålla skadade eller sjuka grenar.

Vill du veta vad det kostar att få vår hjälp med beskärningen – klicka här och få svar direkt.

Att välja rätt kandidater för vinterbeskärning

Många träd mår bra av en vinterbeskärning, men Skoglund föreslår följande prioritering:

Fruktträd: Äppel- och päronträd är klassiska exempel på träd som mår bra av vinterbeskärning, vilket skapar förutsättningar för en frisk blomning och fruktsättning.

Lövfällande träd: Ek, lind, hägg, pil, oxel och ask är vanliga i många villaträdgårdar och dessa är mottagliga för denna viloperiod och svarar bra på beskärning.

Buskar: Många blommande buskar är också utmärkta kandidater för vinterbeskärning, vilket uppmuntrar dem att rikta sin energi till att producera livfulla blommor på våren.

Nyckeln till ett lyckat resultat är att veta när man ska beskära, och ännu viktigare, när man inte ska beskära. Skoglund betonar:

– Om du befinner dig bland en mängd björkar, lönnar, magnolia eller valnötsträd ska du hålla i saxen tills du kommer till JAS-perioden.

Anledningen till detta? Dessa träd blöder när de beskärs för tidigt, vilket kan försvaga dem och göra dem sårbara för skadedjur och sjukdomar.

 

Minska riskerna i samband med vinterbeskärning

Det är viktigt att beskära under en mild vinterdag när träden är som minst stressade.

– Tänk på detta som kirurgi, du skulle inte operera under mindre än idealiska förhållanden, illustrerar Skoglund.

Tre saker att tänka på:

Undvik beskärning i extrem kyla: Extrem kyla kan göra trä sprött och mer benäget att spricka, vilket leder till trasiga sår som läker dåligt.

Beskär inte när snö eller is förväntas: Snö eller is kan tynga ned grenar och göra att de bryts oförutsägbart under beskärningen. Men de gör inget om det ligger snö i trädgården.

Var försiktig runt fruset trä: Fruset trä kan vara bedrägligt och dölja den verkliga vinkeln och effekten av dina snitt. Vänta på en klarare dag. Är du osäker – kolla med ett proffs.

 

Beskära träd – så går det till

Beskärning är både tekniskt och konstnärligt. Skoglund beskriver sitt tillvägagångssätt för beskärning med en mästares precision:

Initial bedömning: Undersök trädet från alla vinklar. Börja med att ta bort allt virke som är dött, sjukt, skadat eller tydligt korsar andra grenar.

Avveckling: Arbeta metodiskt med målet att förbättra ljusinsläpp och luftflöde i trädkronan utan att ta bort mer än 25 % av den levande strukturen under en enda säsong. Det riskerar nämligen att stressa trädet.

Att göra snittet: Varje snitt är avgörande. Placera dina snitt i 45 graders vinkel precis ovanför en knopp eller gren som är vänd åt det håll du vill att ny tillväxt ska följa.

 

Vilka verktyg behövs för att beskära träd

Skoglund visar upp en väl underhållen arsenal för precision och säkerhet:

  1. Sekatör/stångsekatör: Perfekt för mindre grenar och exakta snitt.
  2. Grensax: Ger hävstångseffekt för grenar upp till två tum tjocka.
  3. Grensåg: För de tjockaste grenarna är en såg en nödvändighet.
  4. Häcksax: För att forma häckar eller klippa ner perenner.
  5. Säkerhetsutrustning: Handskar och skyddsglasögon är inte förhandlingsbara.

OBS! Viktigt att redskapen alltid är rena innan beskärningen utförs. Lika viktigt som att ha rena köksredskap när du lagar mat i köket.

Sammanfattningen

Låt oss avsluta med att sammanfatta våra nyvunna insikter om beskärning i konkreta punkter:

– Timing och teknik är avgörande för beskärningen; att förstå när och hur man ska beskära säkerställer trädens hälsa och säkerhet.

– Använd vinterbeskärning som en strategisk åtgärd för att hantera trädsjukdomar och förbättra trädens struktur och tillväxtpotential.

– Välj rätt träd för vinterbeskärning och var försiktig med savrika arter tills saven återvänder och signalerar att det är dags.

– Korrekt val av verktyg och underhåll är avgörande för att säkerställa rena snitt och trädens allmänna hälsa.

– Prioritera alltid den personliga säkerheten och respektera trädens levande natur genom att beskära med omsorg och avsikt.

Är trädbeskärning inte din starkaste gren?

Det är faktiskt inte fullt så enkelt som det kan låta och du kan riskera att skada både dig själv och dina träd.

Vill du ta det säkra före det osäkra – låter du oss på Veteranpoolen göra jobbet. Vi har lång erfarenhet och har både kunskap, effektiva rutiner, verktyg, tålamod – och inte minst tid att utföra jobbet proffsig.

Dessutom ingår trädbeskärning i RUT-avdraget vilket gör timpriset riktigt överkomligt. Ta reda på ditt timpris idag. Fyll i ditt postnummer så får du svar snabbt.